ANNONS
Ny digital byggvarudeklaration på plats

Ny digital byggvarudeklaration på plats

annons
ANNONS

Nu finns den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 på plats. Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD-föreningen, har uppdaterat innehållet och skapat ett helt nytt digitalt format för den nya Byggvarudeklarationen, eBVD 2015.

Deklarationen kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror. Det som är helt nytt är att registreringen från och med nu kommer att ske genom ett verktyg direkt på nätet. Verktyget innehåller många funktioner för att underlätta för tillverkare både att registrera sina deklarationer men också att administrera och spara dem. En avgift kommer att tas ut för att registrera eBVDer som varierar beroende på antalet eBVDer, omsättning samt om företaget är medlemmar i Byggmaterialindustrierna.

Den nya standarden och innehållet är framtaget av hela sektorn gemensamt berättar Monica Björk, VD på Byggmaterialindustrierna.

– Sedan den förra BVDn lanserades för nio år sedan har både marknadskraven och lagkraven skärpts. T ex har certifieringssystemen för byggnader lanserats, hållbarhetskrav på företag ökat och en ny byggproduktförordning trätt i kraft. Dessutom är det många som har efterfrågat mer effektiv digital kommunikation av informationen och en samlad plats att hitta alla byggvarudeklarationer på.

Så skiljer sig eBVD 2015 från tidigare version

Den nya eBVD 2015 kommer fortsatt ha fokus på information om det kemiska innehållet. Redovisningen grundar sig både på lagkrav och marknadskrav. Exempel på information som är lagkrav är t ex att ange om varan har ett säkerhetsdatablad, att uppge om ämnen på kandidatförteckning finns i produkten som regleras i REACH-lagstiftningen och ange om det finns en klassificering av varan enligt CLP-förordningen (klassificering och märkning av produkter). Ett marknadskrav är att deklarera minst 98 % av innehåll i produkten. Vid klassificerade ämnen ska mer detaljerad information anges.

Nytt i eBVD 2015 är att information om byggprodukter kopplat till certifieringssystemen för byggnader, LEED, Breeam och Miljöbyggnad kommer att inkluderas. Det kan handla om till exempel kemiskt innehåll och emissioner från byggmaterial. Nytt är också att företag anger om produkten är CE-märkt, dvs. det finns en prestandadeklaration. Man kommer också att kunna ange om man tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, dvs. en tredjepartsgranskad miljödeklaration som sammanfattar miljöpåverkan hos en produkt som är baserad på livscykeldata enligt den europeiska standarden EN 15804. Man anger i själva deklarationen slutsatsen av sin livscykelanalys för sju olika områden såsom t ex klimatpåverkan, ozonnedbrytning och försurning.

Sociala aspekter är också nytt i eBVD. Där anger företag om de har uppförandekod eller riktlinjer för att hantera CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). Det kan vara FNs principer om mänskliga rättigheter eller Global Compact, ILOs kärnkonventioner eller att man följer ISO standard 26 000. Som tillverkare förväntas man ha koll på minst ett steg tillbaka i leverantörskedjan och det innefattar krav på närmaste underleverantör på att de t ex har tillfredställande löner, god arbetsmiljö och inte har barnarbete.

På Byggmaterialindustrierna understryker man vikten av att beställare väger samman flera aspekter vid valet av produkter.

– Det handlar inte bara om att titta på kemiskt innehåll eller uppförandekoder men även andra aspekter såsom livslängd, klimatpåverkan, möjligheter till återvinning och så vidare. Vi menar att man utifrån det specifika projektet måste göra en helhetsbedömning. Sen är det förstås avgörande att beställare följer upp kraven så att vi verkligen bygger mer hållbart på riktigt, säger Monica Björk.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

PROVA HÅLLBART BYGGANDE UTAN KOSTNAD

FULL TILLGÅNG TILL ALLT INNEHÅLL

Nu vill vi erbjuda dig att prova på hela vårt innehåll. Genom Hållbart Byggande får du uteslutande kvalitetsjournalistik och en heltäckande bevakning av bygg- och fastighetssektorn – alltid med ett hållbarhetsperspektiv. Nyheter, aktuella projekt, intervjuer, fördjupningar, analyser, branschtrender, karriär och mycket mer.

2 månader gratis. Avsluta när du vill.