Nu kartläggs hur förtätningen påverkat skolgårdarna

Nu kartläggs hur förtätningen påverkat skolgårdarna

Annons

I takt med att städerna förtätas och skolor byggs ut så verkar barnens utemiljö krympa. Nu ska Boverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Skolverket och SLU kartlägga hur förtätningen påverkat landets skolgårdar.

Enligt Ulrika Åkerman, landskapsarkitekt på Boverket ser de en trend att skolmiljöerna krymper men de behöver mer fakta och statistik för att få en vägvisning om hur de kan gå vidare.

–Vi har sett i  olika stadsutvecklingsprojekt att skolorna kommer in alldeles för sent i processen och så får de jättesmå ytor, både för friytor och inomhuslokaler, säger hon till Sveriges Radio.

Kartläggningen omfattar 5 000 skolgårdar i landet och en del av den ska bli klar våren 2018. Det som kommer att kartläggas är skolgårdarnas storlek, vad de består av och närheten till andra grönområden.

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment