Nu finns pengar att söka för energieffektiva lösningar

Nu finns pengar att söka för energieffektiva lösningar

Annons

Nu öppnar en ny utlysning av Energimyndighetens stödprogram “Miljöstudier – inför en energieffektiv investering”. Stödet vänder sig till små och medelstora företag som vill ta nästa steg i sitt energiarbete och titta på fler energieffektiva lösningar.

– Stödet fyller ett viktigt behov, många företag tvekar om att genomföra mer avancerade åtgärder men det är där de stora möjligheterna till energieffektivisering finns, säger Veronica Eade, projektledare på Energimyndigheten.

Investeringen kan till exempel vara effektivare utrustning, utveckling och test av nya arbetsmetoder eller mätutrustning och stödsystem för att få bättre underlag för beslut om åtgärder. Även vid ny- och ombyggnation kan stödet användas, om det är svårt att identifiera de mest energieffektiva alternativen.

– Stödet bekostar inte investeringen i sig, utan hjälper företaget att undersöka olika alternativ så de kan hitta de bästa och mest energieffektiva lösningarna utifrån sina förutsättningar, säger Veronica Eade.

Totalt finns det tio miljoner kronor som små och medelstora företag kan söka för att genomföra miljöstudier och de kan få mellan 50–60 procent av kostnaden för själva miljöstudien betalda.

– Vi hoppas att fler företag ska se vinsterna med att energieffektivisera genom de möjligheter som miljöstudier erbjuder, och ser fram emot att se många ansökningar från företag som vill utveckla sin verksamhet och bli mer energieffektiva, avslutar Veronica Eade.

Källa: Energimyndigheten
Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment