Nobelpristagarens metod ska ge mer hållbara byggen

Nobelpristagarens metod ska ge mer hållbara byggen

Wästbygg och Beteendelabbet har inlett ett samarbete där man med nudging och tjänstedesign ska hitta triggers som gör det lätt att göra rätt på byggarbetsplatsen.

Nudging innebär små knuffar åt rätt håll för att bryta gamla och invanda mönster. Begreppet lanserades av Nobelpristagaren Richard Thaler och forskaren Cass R. Sunstein och bygger på att vi människor oftast vet vad som är rätt att göra men ändå inte fattar rationella beslut.

– Vi tror att nudging kan vara en bra metod ute på våra byggarbetsplatser. Några av våra viktigaste frågor idag är materialåtervinning och arbetsmiljö och det här blir ett nytt sätt att belysa dem, säger Kristin Lundmark som är hållbarhetsansvarig på Wästbygg.

På Wästbyggs byggarbetsplatser ska nu beteendebyrån Beteendelabbet arbeta för att skapa beteenden som förebygger olyckor och ökar återvinning.

–  Ofta talas det om den mänskliga faktorn som en orsak till att en olycka har inträffat, säger Beteendelabbets psykolog Gustav Nilsson. Det man missar är att den mänskliga faktorn är avgörande för att förebygga att olyckor uppstår – allt från normer och jargong kopplat till att använda säkerhetsutrustning, till hur kommunikationen sker på arbetsplatsen. Exempelvis kan ökad tillit mellan kollegor påverka sannolikheten att man tar färre risker och på så sätt förebygger skador.

Under vintern kommer byggarbetsplatserna att analyseras och under våren 2018 kommer nudging testas på ett av Wästbyggs projekt.

På bilden: Gustav Nilsson och Kajsa Lindström från Beteendelabbet tillsammans med Johan Gillqvist, platschef på Wästbygg
Foto: John-Daniel Isacsson

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment