Nanometod förvandlar restprodukt till betong

Nanometod förvandlar restprodukt till betong

Annons

Forskare vid Washington State University har utvecklat ett mer resurssnålt sätt att framställa betong genom att hitta en ny metod för att använda flygaska som bindemedel.

Flygaska avskiljs vid rökgasrening. Den kan innehålla både gifter och tungmetaller och har blivit något av ett miljöproblem i USA då över 50 procent av flygaskan hamnar i olika deponier där det riskerar att läcka ut i närliggande miljöer. Genom en ny metod har forskare vid Washington State University tagit itu med såväl denna problematik som miljöpåverkan från betongtillverkningen. Tillsammans har professor Xianming Shi och magisterstudenten Gang Xu tagit fram en slitstark betong som använder flygaska som bindemedel.

Kräver ingen upphettning

Andra forskare har i tidigare försök använt flygaska i betong, men försöken har varit begränsade då man inte har kunnat komma runt problemet med att det har krävts mycket värme vid tillverkningen. Men Xiangming Shi och Gang Xu har utvecklat en produktionsmetod som varken kräver upphettning eller användning av cement. På så sätt är det möjligt att både ta tillvara på avfall från koltillverkningen och dra ner på miljöpåverkan från vid tillverkningen av cement.

Använde nanomaterial

För att manipulera reaktionen mellan vatten och flygaska använde forskarna grafenoxid, ett nanomaterial, och lyckades ta fram en stark cementlik blandning. Grafenoxiden arrangerade atomer och molekyler i en lösning av flygaska, natriumsilikat och kalciumoxid. Resultatet blir ett oorganiskt polymernätverk starkare än hydratiserad cement.

Professor Xianming Shi och Gang Xu utformade även produkten till att bli vattengenomtränglig för att vatten ska kunna tränga igenom och fylla på grundvatten och minska risk för översvämningar. Forskarna har genomfört tester för att kontrollera materialets tålighet och utforskar nu möjligheten att även uppföra byggnader med betongen för att visa på konceptets fördelar.

Källa: Washington State University, Nyteknik

 

 

 

 

 

Annons

Relaterade artiklar