Miljonstöd till forskning om lättviktsmaterial

Miljonstöd till forskning om lättviktsmaterial

ANNONS

Annons

Energimyndigheten, Vinnova och Formas utlyser cirka 5 miljoner kronor till genomförbarhetsstudier av lösningar för cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial.

Lättviktskonstruktioner har stor betydelse för att uppnå energieffektiva produkter, exempelvis i transportsektorn där viktbesparingar på fordonen kan ge stora miljörelaterade hållbarhetsvinster. Material i lättviktskonstruktioner är ofta avancerade och komplexa, vilket gör dem svåra att återvinna.

– När det utvecklas nya material, konstruktioner och produkter med lättvikt i fokus är det viktigt att man tänker på materialeffektivitet och cirkularitet  tidigt i utvecklingsfasen. Denna utlysning är tänkt att stödja insatser som möjliggör detta, säger Johan Felix, ansvarig för utlysningar inom RE:Source.

Lättviktsmaterial kan göras mer cirkulär och hållbar genom att till exempel utveckla design av komponenter, konstruktioner och produkter, processer för tillverkning, reparation, återtillverkning, eller återvinning och materialsammansättning. Med lättviktsmaterial/-konstruktioner avses i denna utlysning material eller konstruktioner som är minst 20 % lättare än motsvarande standardlösningar. Exempel på material och konstruktioner är fiberkompositer, höghållfast stål, lättviktsmetaller, additivt tillverkade komponenter, lättviktsbetong och trä.

Utlysningen sker inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. RE:Source startades 2016 och sedan dess har cirka 170 projekt startats. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser.

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.