De arbetar på att ta fram framtidens spånplattor

De arbetar på att ta fram framtidens spånplattor

Annons

För att få fram spånplattor som är bättre för miljö och hälsa jobbar flera aktörer tillsammans i ett projekt inom innovationsprogrammet RE:Source.

Spånplattor tillverkas idag av jungfrulig träråvara och bidrar till utsläpp av bland annat allergiframkallande ämnen, främst genom att syntetiska lim används som bindemedel.

I ett projekt inom innovationsprogrammet RE:Source arbetar det kommunala återvinningsföretaget Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) tillsammans med aktörer inom byggindustrin och akademin för att ta fram nya spånplattor som är mer miljövänliga och hälsosamma.

Testar alternativa bindemedel

Enligt Eric Rönnols, en av två projektledare från NSR, är målet att träavfall ska ersätta skogsråvara och fossilfria bindemedel ersätta dagens syntetiska lim i de nya spånplattorna.
– Under förprojektet testade vi tre spånplattor tillverkade av flisat träavfall med olika bindemedel. Bindemedlet, syntetiskt lim, är vanligtvis en bidragande orsak till miljöfarliga utsläpp av allergiframkallande ämnen som formaldehyd, berättar han.

Nu arbetar gruppen med 15 olika sorters spånplattor som tillverkas av antingen rent trä, målat trä eller grövre trädgårdsavfall. De undersöker även alternativa bindemedel såsom tanniner som framställs ur trävaruprodukter och albuminer  som är proteiner med antingen botaniskt eller animaliskt ursprung.

Träavfallet från NSR förbehandlas och skickas sedan till universitetet i Göttingen, Tyskland, där arbetet med spånplattorna och testningen görs under ledning av professor Mahmood Hameed, specialist på träteknik och träindustri och anställd av NSR som forskare och akademisk rådgivare.

Återanvändning av redan befintliga resurser

Tillsammans med partnern MTA Bygg och Anläggning AB kommer projektet även att undersöka hur hanteringen av träavfall kan förbättras på byggarbetsplatser. Där skulle exempelvis en sortering av avfallet utifrån kvalité kunna vara önskvärt framöver enligt Eric Rönnols.
– Ambitionen är att kunna återanvända plattorna mer än en gång och ju renare material vi har från början, desto större är möjligheterna att göra det, avslutar han.

 

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment