ANNONS
Mikrovågsbaserad teknik banar väg för koldioxidfri asfalt

Mikrovågsbaserad teknik banar väg för koldioxidfri asfalt

annons
ANNONS

Idag värms asfalt genom förbränning av fossilt bränsle och asfaltshanteringen står för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Ett projekt mellan industri och akademi tar nu sikte på att ta fram en teknik där värmningen drivs med el istället.

Projektet SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) utvecklar en mikrovågsbaserad teknik för att värma asfalt med inblandad magnetit. Detta innebär att värmningen kan drivas med el istället för med fossila bränslen. Projektet kommer till en början att fokusera på gjutasfalt och lagningsmassor till potthål.

— Projektets styrka är det breda angreppssättet med hela värdekedjan representerad från råmaterial, teknik och utrustning till utförare och beställare. Parternas unika kompetenser ger möjlighet att skapa framtidens teknik och arbetssätt. Det kommer att generera affärsmöjligheter för partnerföretagen, kunna minska koldioxidutsläppen från asfaltshantering samt förbättra arbetsmiljön, säger Leif Boström, direktör Division Specialprodukter LKAB.

LKAB är en av projektets partners. Även Ecoloop, Combitech, Skanska, Nynas, Glasir, GeoArc, Luleå tekniska universitet, Trafikverket och VTI deltar. Projektbudget är 20 miljoner kronor varav Vinnova bidrar med 50 procent.

Lanseras på internationell marknad

Under våren utvecklar projektet recept kopplat till värmningsteknik som sedan ska ingå i fältförsöken som görs på Trafikverkets utvalda anläggning. Projektet kommer också att belysa och driva på arbetet med arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor samt skapa förutsättningar för projektets partners att lansera en klimatsmart lönsam lösning på en internationell marknad.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.