NCC och RISE testar restprodukt som bindemedel i asfalt

Foto Johan Olsson Rise

NCC och RISE testar restprodukt som bindemedel i asfalt

ANNONS

Annons

NCC och RISE (Research Institutes of Sweden) inleder ett samarbete för att testa lignin, en restprodukt från pappersmassaindustrin, som bindemedel i asfalt.

Ligninet är en inhemsk råvara som finns tillgängligt i stora kvantiteter, vilket möjliggör en storskalig och kostnadseffektiv miljösatsning, menar parterna.

– Genom att byta ut fossila råvaror mot förnybara produkter så vi minskar utsläppen av växthusgaser vid vägbyggnationer och underhåll samtidigt som vi breddar råvaruutbudet för vår slutprodukt. I det här projektet ser vi en potential att minska koldioxidutsläppen med upp till 20 procent för färdig asfalt, vilket vi nu ska testa och utvärdera, säger Robert Lundström, R&D manager NCC Industry.

Anläggs på fem vägsträckor

Projektet väntas pågå under drygt sex år och omfattar fullskaleförsök med olika typer av inblandningsmetoder i olika volymer i asfalten. Den färdiga asfalten kommer under 2021 anläggas på fem olika vägsträckor i Värmland i syfte att utvärdera hållbarhet och funktion. Utöver att se på råvarornas inneboende egenskaper så är miljöpåverkan när asfalten läggs, ska underhållas och dess möjligheter till att återvinnas av stor vikt.

– För att kunna ta rationella beslut i omställningen mot mer förnybara råvaror är det viktigt att utesluta risker för suboptimering, det vill säga att helheten blir sämre genom att byta ut delarna. Vi behöver säkerställa att lignin inte medför ett ökat nettoutsläpp av CO2 genom till exempel kortare livslängd, ökad förbrukning eller att det minskar möjligheterna för återvinning, säger Robert Lundström.

NCC leder projektet och ansvarar för fältförsöken och att lägga asfalten på uppdrag av Karlstad och Kristinehamn kommun. RISE bidrar med ligninkunskap, produktions- och uppskalningskapacitet av lignin för asfalt.

– I vår demonstrationsanläggning i Bäckhammar, Värmland processas svartluten och lignin utvinns. Anläggningen samarbetar med Nordic Paper. De skickar svartluten till oss och får sedan tillbaka filtratet efter processen. Vi säkerställer att NCC får lignin av rätt kvalitet för inblandning i asfalt, säger Maria Ölmhult, projektledare på RISE.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.