Mer stöd till energieffektiv renovering

BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, vill få fler att prova på Rekorderlig Renovering. Fastighetsägare kan nu söka stöd på 150 000 kr för att genomföra en Etapp 1 av metoden.

Rekorderlig Renovering (RR) innebär ett metodiskt tillvägagångssätt för energieffektiviserande renovering där projektet och byggnaden ses som en helhet. Ett åtgärdspaket tas fram med målet att nå en halvering av energianvändningen med bästa möjliga utfall på inomhusmiljö, energiekonomi och kunskapsuppbyggnad. Genom kampanjen ”Halvera mera” vill BeBo ge fastighetsägare möjligheten att söka stöd på 150 000 kronor för att genomföra en Etapp 1. Såväl privata och kommunala fastighetsägare som bostadsrättsföreningar kan medverka i ansökan om stödet men framför allt riktar sig kampanjen till fastighetsägare som inte tidigare har testat metoden.

Ett antal RR-projekt har tidigare genomförts med finansiering av BeBo av bland annat Sigtunahems Norrbackavägen 21 och 23, Lagersberg i Eskilstuna och området Orrholmen i Karlstad som ägs och förvaltas av Karlstads Bostads AB.

 

Norrbackavägen Sigtunahem. Foto: Lasse Classon.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment