• söndag , 26 maj 2024


Stor leverans till Linköpings första flerbostadshus i KL-trä

Stor leverans till Linköpings första flerbostadshus i KL-trä

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Vid Johannesborgsparken i Linköping byggs just nu stadens första flerbostadshus i KL-trä, Valla Berså. Martinsons har inlett leveranserna till det starkt miljöpräglade huset som ska stå klart för inflyttning senhösten 2017.

– Det känns självklart men ändå väldigt glädjande att de valt KL-trä till ett hus med en så tydlig miljöprägel. Valla Berså är dessutom ett fint exempel på materialets möjligheter också när det gäller mer fantasifulla konstruktioner, säger Johan Königsson, projektledare på Martinsons.

Totalt levererar Martinsons 1450 m3 KL-trä och 3800 m2 regelvägg till Valla Berså som, precis som namnet antyder, är format som en berså. KL-träelementen har en lägre prefabricerings-grad och är alltså oisolerade stommar utan urtag och dragningar för el och avlopp.

Johan Königsson förklarar att graden av prefabricering styrs av vad kunden har mest nytta av i det aktuella fallet.

– Givetvis är det ofta praktiskt med en stomme som är i princip helt färdig när den levereras. Men här var kunden mer betjänt av en stomme där de själva sköter dragningar och isolering, säger han.

Valla Berså präglas av ett hållbarhetstänk hela vägen, från val av material till energiförsörjning. Och enbart KL-träet i huset binder drygt 950 ton koldioxid, visar miljövarudeklarationer som Martinsons låtit EPD Norge ta fram.

– Jag tror på att bygga i trä. Det binder koldioxid och alla som bott i ett trähus vet hur bra man mår av det eftersom det ger ett skönt inomhusklimat. Hållbarhetstanken genomsyrar även valet av andra material i huset så det här blir faktiskt det mest hållbara projekt jag jobbat med, säger Peter Lindstén, ägare av Lindsténs Fastigheter som är byggherre för Valla Berså.

Eftersom Valla Berså är runt till formen har konstruktörerna fått tänka till lite extra. Detta eftersom KL-träelementen till sin natur är raka och alla innerväggar måste vara vinkelräta. Det löstes genom att hänga på den runda ytterfasaden, klädd med stående panel, på stommen.

– KL-träelementens knutpunkter blir lite speciella men det har varit både spännande och intressant att lösa det, säger Johan Königsson.

Fakta Valla Berså

Valla Berså består av 69 hyresrätter, samt lokaler för butiks- och caféverksamhet. Husets energi tas från solceller på taket och från tio borrhål, 230 meter djupa. Byggnationerna inleddes våren 2016 och huset beräknas stå inflyttningsklart senhösten 2017. Valla Berså är ritat av Winell & Jern Arkitekter och byggs av Åhlin & Ekeroth. Byggherre är Lindsténs fastigheter. Martinsons leveranser omfattar 1450 m3 KL-trä och 3800 m2 regelvägg och pågår mellan hösten 2016 och januari 2017.

Bild: Villa Berså/Lindsténs Fastigheter

Mer information
Johan Königsson, projektledare
Martinsons
Tel: 070 343 19 88

Peter Lindstén, ägare
Lindsténs Fastigheter
Tel: 070 590 32 56

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Martinsons