• tisdag , 23 april 2024


Martinsons hållbara värdekedja – från planta till monterad stomme

Martinsons hållbara värdekedja – från planta till monterad stomme

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

I en alltmer osäker omvärld präglas även byggbranschen av nya frågeställningar och många söker tryggare affärer. Martinsons har tillsammans med Holmen ett försprång i branschen när det handlar om tryggheten i värdekedjan – hela vägen från planta till färdigmonterad stomme.

– Det är en fördel som allt fler kunder uppskattar i våra projekt. En hög grad av egen kontroll på råvaruförsörjningen och att vi erbjuder projektering, tillverkning och montage gör oss till en partner som står för kvalitetssäkrade leveranser, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons.

Sedan Holmens förvärv av familjeföretaget Martinsons 2020 har man flyttat fram sina positioner inom träbyggnation och har möjligheten att förädla merparten av råvaran från egna skogar i egen industri. Med en av Sveriges största skogsägare i ryggen har Martinsons utvecklat sin ledande position inom det hållbara träbyggandet i landet.

– Vi har tagit ytterligare kliv för att bidra till ökat träbyggande som är en del av lösningen på klimatutmaningen. Det stora skogsinnehavet, fem moderna sågverk i kombination med den kunskap som finns när det kommer till projektering och tillverkning så har vi en stark värdekedja som vi kontrollerar i väldigt hög utsträckning(länk 2), säger Mikael.

Det hållbara skogsbruket och den lokala råvaran har ett fångstområde som ligger inom en tio mils radie från sågverket i Västerbotten och den närheten betyder mycket för kunder som söker trygga leveranser och spårbarhet.

När det finns en osäkerhet i världsekonomin och ett nytt geopolitiskt läge rankas leveransförmåga särskilt högt och det är något som avspeglar sig hos Martinsons.

– Det allmänna läget är att vi ser en hög efterfrågningstakt på våra tjänster och produkter under den senaste tiden och det tycker vi är särskilt roligt. Det som verkar gå mot strömmen över hela branschen är att det är hyfsat lugnt på flerbostadshus men vi har en bredd av andra förfrågningar, både mindre projekt till väldigt stora, säger Mikael.

Det som är genomgående är kunder som behöver hjälp med hela entreprenaden.

– Det är där vi har vår styrka på Martinsons Byggsystem – att vi tar ett stort ansvar med hela vår värdekedja. En stor del finns under egen kontroll och vilar på lång erfarenhet –

oavsett om det handlar om materialen som behövs, tillverkningen eller

kunskaperna. Vår koncern är den producent av limträ och KL-trä med den bredaste erfarenheten och vi har många värdeskapande processer. Med en kontaktyta hos oss så är det enkelt och tryggt hela vägen, före, under och efter projektet, säger Mikael.

Martinsons stora erfarenhet gör att det nästan alltid finns tidigare projekt att luta sig mot som referensobjekt  och man spänner numera över ett ännu större geografiskt område genom en smygstart på den norska marknaden.

– Det känns som en intressant satsning och roligt att vår arbetsmodell spridit sig västerut också. Vi har träffat kunder som vi jobbat med tidigare och som hör av sig i större utsträckning med förfrågningar i Norge. Där har man en ganska hög import från europeiska trävaruleverantörer men fler

ser fördelarna med att låta oss leverera projektmaterialet ur en hållbarhetssynpunkt men också för att garantera kvalitet och leveranssäkerhet, säger Mikael.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Martinsons