• söndag , 16 juni 2024


Trästaden Uppsala bygger framtiden i limträ och KL-trä

Trästaden Uppsala bygger framtiden i limträ och KL-trä

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

I slutet av förra året utsågs Uppsala till årets trästad 2021 av NTT Woodnet. Med tanke på stadens målmedvetna och framgångsrika satsning på träbyggande de senaste åren måste det sägas vara en högst välförtjänt utmärkelse.

– Uppsala sticker verkligen ut som trästad genom att både vilja och våga välja trä framför andra material. Det är självklart positivt för oss som har fått möjlighet att få bidra med konstruktionslösningar och stommar till flera projekt, säger Martinsons vd Joakim Gustafsson.

Det är definitivt ingen tillfällighet att Uppsala blev utsedd till årets trästad 2021, utan det är resultatet av en medveten satsning som har pågått under flera år. För att främja träbyggandet har kommunen till exempel tillåtit högre byggnader än detaljplanen anger, för att det ska vara möjligt att välja en trästomme istället för betong. I kommunens markanvisningar uppmuntras dessutom byggaktörer att satsa på trä, som ett led i ambitionen att Uppsala ska växa hållbart och klimatsmart.

– Många har högt satta klimatmål, men Uppsala tar dem verkligen på allvar. Precis som vi tror de på träbyggandets möjligheter och tar ansvar för framtiden genom att skapa optimala förutsättningar som ger trä chansen, säger Joakim Gustafsson.

IFU Arena, Uppsala

Trä har blivit det kostnadseffektiva valet

Ett av de företag som har haft en viktig roll för träbyggandets utveckling i Uppsala är Martinsons, vars stomsystem i limträ och KL-trä har använts i ett antal projekt. Ett område där stomsystemen har fått stort genomslag i Uppsala är inom sportens värld. Storslagna IFU Arena för innebandy och friidrott och fotbollsarenan Studenternas är två bra exempel på de möjligheter som skapas genom att bygga i trä. Gemensamt för de bägge, förutom klimataspekten och de behagliga åskådarmiljöerna, är att trä även visade sig vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Exempelvis på Studenternas handlade det om stora summor:

– Vi sparade definitivt pengar. Exakt hur mycket är svårt att säga men det handlar om flera miljoner kronor, säger Thomas Gustafsson som var platschef på bygget och anställd hos In3prenör som ansvarade för entreprenaden.

Studernas IP, Uppsala

”Uppsalas modernaste skola ur ett miljöperspektiv”

Ett annat av Martinsons projekt i Uppsala som har fått stor uppmärksammat är Magasin X, som när det stod klart 2021 var Sveriges största kontorshus i trä med en BTA på 16 500 m2 fördelat på sju våningar. Dessutom ska Martinsons leverera stommen i limträ och KL-trä till de nya lokalerna för Kvarngärdesskolan, som blir Uppsalas modernaste skola ur ett miljöperspektiv och ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Hållbarhet präglar det dagliga arbetet på Uppsala kommun Skolfastigheter. Ett av våra mål är att minska koldioxidutsläppen, vilket byggande i trä kan bidra till. Det finns även andra fördelar med att bygga i trä, till exempel att inomhusmiljön upplevs trevligare, vilket främjar en god lärmiljö, säger Skolfastigheters projektchef Annika Burström.

Kvarngärdesskolan, Uppsala

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Martinsons