• tisdag , 23 april 2024

Månatliga arkiv april 2018

Stora resultatförbättringar i Martinsons årsbokslut

Stora resultatförbättringar i Martinsons årsbokslut

Martinsons visar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på knappt 60 miljoner kronor efter finansiella poster. Resultatet har belastats med engångskostnader på 10 miljoner kronor som berör nedläggningen av sågen i Hällnäs. Resultatförbättringen från föregående år blir därmed cirka 53 miljoner ...

Läs mer

Intensivt rekryteringsarbete på Martinsons

Intensivt rekryteringsarbete på Martinsons

I takt med att träbyggandet ökar i Sverige har efterfrågan på Martinsons produkter ökat. Därför har Martinsons gjort tekniska investeringar på närmare 100 miljoner kronor för att öka produktionen av sågade trävaror. Nu inleder företaget ett intensivt rekryteringsarbete för att ...

Läs mer

Martinsons levererar till unikt hybridprojekt

Martinsons levererar till unikt hybridprojekt

A Working Lab, som utgör Johanneberg Science Park etapp två, ska bli ett kontorshus och innovationsarena på 12 400 kvm med över 400 arbetsplatser. A Working Lab ska också fungera som test- och demonstrationsarena för det nyskapande projektet både under ...

Läs mer
Martinsons