• onsdag , 12 augusti 2020
ANNONS
Martinsons levererar till unikt hybridprojekt
Illustration: Tengbom Arkitekter

Martinsons levererar till unikt hybridprojekt

annons
ANNONS

A Working Lab, som utgör Johanneberg Science Park etapp två, ska bli ett kontorshus och innovationsarena på 12 400 kvm med över 400 arbetsplatser. A Working Lab ska också fungera som test- och demonstrationsarena för det nyskapande projektet både under och efter byggprocessen. Byggnadens stomme kommer att utgöras av en hybridstomme av stål, KL-trä och limträ. Stålbalkarna vilar på limträpelarna och KL-träskivorna vilar i sin tur på stålbalkarna. På så vis drar stommen nytta av de bästa egenskaperna hos respektive material. 

– Genom att kombinera materialens främsta egenskaper skapar vi en mycket stark byggnad, både hållbarhetsmässigt och rent konstruktionsmässigt. Så vitt jag vet är det första gången ett hybridbygge av den här storleken uppförs. Akademiska Hus vill också ha fokus på just trä för en så miljövänlig och hållfast byggnad som möjligt, säger Sam Koski.

– Vi vill utmana både oss själva och våra leverantörer till att skapa en innovativ hållbar byggnad och en värdeskapande samverkansmiljö. Vi ser nu fram emot att ha med Martinsons på den här resan, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

Akademiska Hus är beställare och driver projektet i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, RISE och Chalmersfastigheter. Byggdialog är samverkansentreprenör för projektet. Många olika aktörer jobbar mycket nära varandra under hela processen, något som leder till ett smidigare flöde hela vägen från planering till färdig byggnad.

– Vi är med från projektering och hela vägen in i mål. Eftersom det här sättet att bygga, med hybridstomme, är relativt nytt för oss alla har det varit både lärorikt och utvecklande att jobba tillsammans. Dessutom har vi större möjligheter att komma med synpunkter under resans gång, vilket effektiviserar hela produktions- och montageskedet, säger Sam Koski.

Eftersom A Working Lab ligger mitt på Chalmers är utrymmet begränsat. I kombination med hybridstommens egna förutsättningar kräver projektet en hög grad av prefabricering. Allt för att montaget ska kunna ske så smidigt och snabbt som möjligt.

– Just samordningen är en stor utmaning, både vad gäller tillverkningen av stommen men också när det gäller leveranser och montage på en begränsad yta. Men genom att ta fram de ultimata lösningarna och dessutom förproducera så mycket som det bara är möjligt, har vi hittat sätt att effektivisera byggprocessen, säger Sam Koski och tillägger:

– Hybridbyggen med trä kan mycket väl bli melodin i framtiden. Trä är ett lätt material att jobba med, det är klimatsmart och kräver mindre markarbete. Tillsammans med stålet får vi en byggnad med hög kvalitet och hållfasthet, säger Sam Koski.

Byggandet av A Working Lab inleddes i maj 2017 och beräknas stå klart för inflyttning sommaren 2019.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons
Martinsons