• söndag , 26 maj 2024


Martinsons CO2-utsläpp från transporter har minskat med närmare 2 000 ton på ett drygt halvår

Martinsons CO2-utsläpp från transporter har minskat med närmare 2 000 ton på ett drygt halvår

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Sedan Martinsons entreprenör Johanssons Åkeri, som skött Martinsons transporter i över 30 år, gick över till det förnybara drivmedlet HVO har koldioxidutsläppen från bilflottan minskat med hela 90 procent.

Johanssons Åkeri förbrukar runt 110 000 liter drivmedel per månad. Vid användning av fossil diesel ger det ett koldioxidutsläpp på 323 400 kg CO2 per månad. Sedan april har transporterna drivits med HVO, som minskar koldioxidutsläpp med närmare 90 procent jämfört med fossil diesel. För Martinsons innebär det en minskning på totalt 1 785 328 kg CO2 under perioden april-november, visar siffror från leverantören Skelleftebränslen.

– Det här ett betydande steg i vårt miljöarbete eftersom vi vill minska vår totala klimatpåverkan i alla delar av verksamheten, från plantan i skogen till den färdiga byggnaden. Det här minskar våra totala klimatavtryck ytterligare och vi hoppas att fler i branschen följer efter, säger Ulrika Wågberg, inköpschef på Martinsons.

HVO, hydrogenated vegetable oil, är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas med eller helt ersätta diesel. Till skillnad mot flera andra biobränslen är det temperaturoberoende, vilket gör att det kan användas även vintertid.

– Det har fungerat fantastiskt bra och vi kommer att fortsätta. HVO är helt jämförbart med diesel. Det fungerar när det är som kallast och kräver inga extra byten av oljefilter och liknande. Och givetvis känns det otroligt bra att kunna bidra till ett bättre klimat på det här sättet, säger Roger Johansson, vd på Johanssons Åkeri.

Den HVO som Johanssons Åkeri använder distribueras av Skelleftebränslen och är garanterat fri från palmolja, ett ämne som anses bidra till bland annat skövling av regnskogar.

– Det är ett krav från vår sida eftersom vi vill att användningen av HVO ska bidra till minskad klimatpåverkan över hela linjen, säger Ulrika Wågberg.

Fakta Martinsons miljöarbete
Martinsons miljöarbete omfattar verksamhetens alla delar. Skogsbruket som bedrivs är hållbart och använder ny teknik för att minimera åverkan på skog och mark. Martinsons transportflotta drivs av biobränslet HVO och anläggningarna drivs av förnybar energi från vattenkraft.

För att få en bild av den klimatpåverkan som Martinsons verksamhet innebär har företaget låtit en extern part ta fram miljödeklarationer för företagets byggdelar i KL-trä och limträ, som kräver mest tillförsel av energi under tillverkningsfasen av Martinsons produkter. De visar att 1 m3 KL-trä, inräknat råvaruutvinning och transporter, binder hela 658 kg CO2-ekv netto och att tillverkningen 1 m3 limträ binder 679 kg CO2-ekv netto. Trävaror av mindre förädlat slag binder ännu mer koldioxid från vagga till grind.

Fakta HVO
HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt- och djurfetter. Det är ur användningssynpunkt identiskt med vanlig diesel. HVO har fördelen att det ger lägre koldioxidutsläpp och är mindre temperaturkänslig än exempelvis RME, en liknande typ av biodiesel.

Mer information
Ulrika Wågberg, inköpschef
Martinsons
Tel: 072 209 70 18

Roger Johansson, vd
Johanssons Åkeri
Tel: 070 331 03 61

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Martinsons