• lördag , 16 januari 2021
Martinsons vill ta fram ny norm för att bygga ännu högre hus i trä

Martinsons vill ta fram ny norm för att bygga ännu högre hus i trä

ANNONS

Annons

Genom Höga hus-projektet vill Martinsons ta fram en ny byggnorm som är anpassad till träets unika förutsättningar. Idag är det svårt att bygga trähus högre än åtta till tio våningar eftersom den svenska byggnormen för höga hus inte går att applicera på trähus när det gäller dimensionering av svängningar.

– När man bygger höga hus beräknar man svängningar och vibrationer för att räkna ut hur högt man kan bygga. Men dagens byggnorm tar inte hänsyn till att trä beter sig på ett annat sätt än stål och betong. Det leder till onödiga begränsningar för hur högt ett trähus kan vara. Därför behöver vi en byggnorm som inkluderar även trä som material, säger Greger Lindgren, teknisk chef på Martinsons.
Med stöd av TCN, Trä Centrum Norr, inledde Martinsons första delen av Höga hus-projektet hösten 2015. Då mätte man vibrationer och dämpningsförmåga på taket till bland annat Strandparken i Sundbyberg som med sina åtta våningar är Sveriges hittills högsta bostadshus i trä. Med stöd av Vinnova och forsknings- och innovationsprogrammet BioInnovation tar man nu projektet vidare för att få fram underlag till en ny byggnorm som omfattar även trä.

Mätningarna i första delen av Höga hus-projektet syftade till att fastställa hur exakta Martinsons egna beräkningar är.

– Våra mätningar visar att den byggnorm vi utgår ifrån inte stämmer med verkligheten eftersom den är anpassad för andra material. De beräkningssätt som normen föreskriver går helt enkelt inte att applicera på ett lätt material som trä, säger Greger Lindgren, teknisk chef på Martinsons.

I andra delen av Höga hus-projektet är avsikten att komma en bra bit på vägen för att ta fram en ny norm som är anpassad även för hus i trä. Med dagens norm är det problematiskt att bygga trähus högre än åtta till tio våningar. Med en norm som är anpassad efter träets förutsättningar tror Greger Lindgren att det skulle vara möjligt att bygga betydligt högre hus än idag.

– Men det är ett tufft jobb. Det krävs verkligen att vi kan bevisa vad som inte fungerar i de befintliga beräkningsmodellerna, säger Greger Lindgren

Projektet löper på tre år och kommer att sätta igång under våren.

Mer information
Greger Lindgren
Teknisk chef Martinsons
Tel: 070 590 46 79
greger.lindgren@martinsons.se

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Martinsons