Malmös nya arkitekturprogram antaget

Malmös nya arkitekturprogram antaget

Annons

Arkitekturprogrammet Arkitekturstaden Malmö ska vägleda stadens arbete med offentligt byggande, detaljplanering, bygglov och förvaltning.

Arkitekturprogrammet är ett tillägg till Översiktsplan för Malmö och visar Malmö stads ambitioner för hela den byggda miljön – bebyggelse, parker och stadsrum. Målsättningen är att skapa miljöer av god kvalitet, som bidrar till hälsa och välbefinnande, i alla skalor och i alla delar av staden.

Programmet utgår från nio teser som beskriver Malmö stads ambitioner i arkitekturfrågor. De nio teserna fungerar som ett verktyg för att identifiera hur varje byggprojekt kan tillföra värden som såväl Malmöborna, samhället och byggherren kan ta del av. Genom att framhålla den kvalitetsdiskussion som behövs i alla projekt, kompletterar det kommunala processer som rör planering och genomförande.

– Verktyget ska utgöra ett stöd för att tidigt i processerna hantera frågor som rör projektets syfte, idé och ambitionsnivå – frågor som är avgörande för resultatet och stadens utveckling, säger Anna Modin, programarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment