Lund är bäst på hållbara transporter 2019

Lund är bäst på hållbara transporter 2019

ANNONS

Annons

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter 2019 visar Trivectors kommunrankning SHIFT.

Trivector har tillsammans med partners inom EU tagit fram EcoMobility SHIFT, ett verktyg för att mäta hållbara transporter i städer. Baserat på detta verktyg har Trivector skapat kommunrankningssystemet SHIFT för Sverige, som i år görs för sjätte gången. I år deltar 40 kommuner. Resultaten bygger på kommunernas enkätsvar samt på data från nationella databaser.

Lägst bilresande

Förra året vann Lund SHIFT och Uppsala kommun fick hedersomnämnande för sitt arbete med att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik. I år står återigen Lund som vinnare som uppnår 86 procent av totalpoängen. Kommunen ligger mycket högt inom tre av de fem områden som bedöms: Gör det möjligt, Skapa förutsättningar och Se resultat.

– Lund har en bra helhet; de har både gett bra förutsättningar för gång och cykel och kollektivtrafik, men har också sedan ganska lång tid tillbaka arbetat för lägre hastigheter inom tätorten och med biltrafik och parkeringsfrågor. Det är denna kombination som ger resultat, säger Karin Neergaard, ansvarig för SHIFT. Lund är en av de kommuner i Sverige som har högst andel hållbart resande och lägst bilresande. Det är bara Stockholm, Göteborg och några orter längs tunnelbanelinjerna som har lägre bilresande. Lund har också bland de lägsta talen när det gäller döda och svårt skadade i trafiken.

Fossilfri fordonsflotta

De senaste åren har Lund framförallt förbättrat sig kraftigt när det gäller arbetet med fossilfri fordonsflotta inom den egna verksamheten, ett område som tidigare var en av Lunds få svaga punkter. Där ligger man idag på plats 5 av de 40 största som ingår i SHIFT. Lund tillhör också en av tre kommuner som säger att de i hög grad har åtgärder i planeringen som kommer bidra till att nå Lunds del av klimatmålet. Inom området Blicka framåt, som bland annat handlar om digitalisering och samverkan och är nytt från förra året,ligger Lund däremot en bit efter de bästa kommunerna, men ändå över medel.

– Det är väldigt glädjande att vi återigen tilldelas detta pris! Det visar att klimatarbetet genomsyrar allt vi gör. Det finns ett stort engagemang för hållbar utveckling hos såväl medborgare som medarbetare i Lunds kommun. Nu ska vi fortsätta utveckla vårt arbete för gröna och hållbara transporter och göra kontinuerliga uppföljningar för att följa hur arbetet fortskrider, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

Luleå får också hederspris för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling, samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda.

 

 

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.