LFM30 startar nationellt kluster för biobaserade lösningar

Urban Blomster, Södra Skogsägarna. Bild: Tommy Gärdh, Visionary Films. Upphovsrätt: LFM30

LFM30 startar nationellt kluster för biobaserade lösningar

ANNONS

Annons

Lokal Färdplan Malmö 2030 startar BioBas30 – ett nationellt kluster för biobaserade lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, består av ca 200 anslutna byggföretag i geografi Malmö. Med BioBas30 vill föreningen skapa ett öppet nationellt innovationskluster som ska påskynda introduktionen av biobaserade lösningar till marknaden.

– För att nå den fulla potentialen i biobaserade produkters produktivitet och hållbarhet måste aktörer över hela värdekedjan förstå sin roll i processen – från första pennstrecket till förvaltandet av en fastighet, säger Urban Blomster, marknadsdirektör på Södra Skogsägarna.

Nya kunskaper förväntas leda till synergieffekter, både inom biobaserat byggande och mellan olika materialval.

– BioBas30 har ett tydligt fokus på kunskapsspridning genom samverkan, och är därför angeläget i den uppskalningsfas som biobaserat byggande står inför. BioBas30 har en gedigen grund i den beprövade LFM30-metodiken, och jag ser verkligen fram emot att starta den tvärsektoriella kunskapsuppbyggnaden, säger Susanne Rudenstam, kanslichef på Träbyggnadskansliet.

Hampa, vass och halm

BioBas30 ett av tre kluster inom ramen för Bio+, ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten. BioBas30:s fyra mål är skapandet av ett nationellt nätverk, kunskapsdelning via nätverket, uppskalning och kommersialisering av biobaserade lösningar och innovationer, samt synergieffekter, inom biobaserat och mellan olika materialval.

– Min förhoppning är att vi kommer att bygga mer med biobaserade byggnadsmaterial. Inte bara trä, utan även andra biobaserade byggnadsmaterial såsom hampa, vass, halm, och biobaserade isoleringsmaterial. För detta behövs mer kunskap och en vilja att ta steget mot biobaserat, säger Paulien Strandberg-de Bruijn, forskare på avdelningen för Byggnadsmaterial på Lunds Tekniska Högskola.

– Vi har precis avslutat ett projekt med Eco3-betong, tillsammans med beställaren Siegel Real AB. För oss innebär BioBas30 att vi kan gå ännu längre, komma på nya metoder och dra lärdomar om hur vi kan nyttja våra naturliga resurser på ett ännu mer klimatneutralt sätt. Målet är att bli klimatneutrala till 2030, säger Miroslaw Staniszewski, projektledare på Mircon bygg.

 

Sponsrat innehåll från Soltech

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.