ANNONS
Låt #sistaspikenikistan blir starten på ett nytt bygge

Låt #sistaspikenikistan blir starten på ett nytt bygge

annons
ANNONS

Att #metoo förändrade världen förra året är en underdrift. Inte på många år har en kampanj haft ett sådant genomslag på bred front i vårt land. Plötsligt blev det som legat under ytan upplyft och vädrat i ljuset.

Emmelie Renlund, snickare och ombudsman på Byggnads, var initiativtagare till #metoo-uppropet inom byggbranschen, #sistaspikenikistan som samlade in 4 627 underskrifter och över 200 olika berättelser. Hur går man vidare?

– Det som förvånat mig efter att listan publicerades är att så många arbetsgivare erkänner att de gjort för lite. Det är många fina ord som sägs men nu är det upp till bevis, tycker jag, säger hon.

Det handlar om maktstrukturer och en extremt skadlig kultur som måste förändras menar Emmelie. Att som kvinna alltid bli ifrågasatt på sin arbetsplats är oerhört jobbigt.

– I professionella sammanhang vill man inte bli objektifierad.

Men jämställdhet är inte bara en fråga för oss kvinnor, fortsätter hon. Det gäller även män så att de mår bra i sitt arbete och sin miljö.

– Jag har pratat med män som funderar på att lämna byggbranschen och även dem som redan lämnat just på grund av machokulturen.

Det som behövs är nolltolerans som faktiskt efterlevs menar Emmelie. Att arbetsgivarna sätter ner foten när det gäller det som är klart olagligt och att det blir konsekvenser. Lyssna på offret och polisanmäl om offret vill det.

– Och en mycket viktig komponent är att skapa en kultur där ingen är rädd att prata med sin arbetsgivare om ofredanden eller annat. Visselblåsartjänster, där anställda kan vara fullkomligt anonyma, är en annan bra åtgärd. Slutligen, det saknas även kunskap på många företag när det gäller diskrimineringslagen, vilket är häpnadsväckande och nedslående. Så där behövs det också långt mer utbildning, avslutar Emmelie Renlund

Börja arbeta mer proaktivt

Cajsa Winge, arkitekt på Alton Öhman Arkitekter och som tidigt var talesperson för #sistaspikenikistan, tycker att det även i arkitektbranschen, trots att de är så många kvinnor, kan förekomma sexistiska skämt eller ovälkomna närmanden.

– Just för att det inte är ett mansdominerat yrke så tror man att det är bra, det aktiva seendet saknas så att säga. Men det är såklart så att där det är fler grabbar i grupp och kvinnor i minoritet är sannolikheten större för den sortens beteende. Men det är också det som är storheten i #sistaspikenikistan. Genom att vi på konsultsidan går ihop med byggsidan visar vi på strukturen, att allt är en del av problemen, säger Cajsa.

I själva uppropet har långt över 40 olika arbetstitlar – geotekniker, VVS-ingenjörer, arkitekter, byggarbetare med mera – skrivit på. För att gå vidare tror Cajsa att det är avgörande att dels vara reaktiv som arbetsgivare när något hänt så att det blir konsekvenser och dels att arbeta proaktivt.

– Börja prata på arbetsplatserna, lyft in jämlikhetsarbetet som en naturlig del och använd likabehandlingsplaner. Lyssna på kvinnorna men även på männen, de förlorar också på att det är så här.

Byggcheferna signalerar aktion

Kajsa Hessel, vd på Projektgaranti AB och förbundsordförande för Byggcheferna menar att det nu handlar om aktion och inte bara ord.

– Så här kan det bara inte få fortsätta att se ut. Vi har, tillsammans med Byggnads, haft ett treårigt projekt med “Stoppa machokulturen”, där vi lärt och lärt ut massor i kurser, möten och slutligen även skapat en “samtalslåda”, ett verktyg för att komma vidare. Vi menar att begreppet handlar om tre saker: hur vi behandlar varandra, säkerhet, eftersom dåligt sådan leder till olyckor och slutligen mutor och korruption. Allt sammantaget, områden att arbeta hårt med, säger Kajsa.

Hon menar att det behövs en rejäl förändring och där är #metoo och #sistaspikenikistan en enorm kraft eftersom de lyft frågan från individnivå till att visa på de strukturella mekanismerna.

– Nu ser vi kvinnor en ljusning. Hittills har konsekvenserna för företagen i vår bransch, med något undantag, varit små. De stora bolagen arbetar med värdegrundsarbete och har ofta bra visselblåsarfunktioner, där anställda kan anmäla anonymt till exempel. Men det är klart att det är svårt att säga vad som verkligen rör sig under ytan. Jag kan säga att vi har blivit otroligt uppvaktade från många håll när det gäller utbildning i de här frågorna. Det är en utmärkt start att börja reflektera över sin roll. Sådant kan vi jobba med från vårt håll på Byggcheferna. Det handlar om uthållighet, att dra upp riktlinjer så att vi inte hamnar i ett vakuum efter #metoo. Därför kommer “Stoppa machokulturen” att fortsätta även efter de här tre åren.

“Stoppa machokulturen” på export

Johan Lindholm, ordförande för Byggnads är inte förvånad över #sistaspikenikistan.

– Nej, jag har förstått och vetat att det finns problem i den här vägen. Det är alldeles förfärligt och helt och fullkomligt oacceptabelt. Alla skall kunna känna sig trygga på sin arbetsplats, säger han. För vår del gick startskottet i arbetet med att förändra kulturen 2014, då kvinnliga byggarbetare redogjorde för svårigheterna med bland annat sexuella trakasserier liksom kommentarer kring deras kompetens.

Johan understryker det fantastiska arbete som det kvinnliga nätverket gjort och där man ingjutit mod i att driva de här frågorna som förr kanske inte ens tilläts.

– Och som förbund måste vi idka en del självrannsakan. Det har nog varit alltför mycket snack och för lite verkstad. Visst, det har förekommit anmälningar från oss mot arbetsgivare när det gäller den här delen av arbetsmiljölagen men i alltför liten omfattning. Det samarbete vi haft med Byggcheferna i projektet ”Stoppa machokulturen” har varit framgångsrikt på många sätt. Många från andra förbund har hört av sig och velat ha hjälp. Det goda arbetet kommer tas tillvara och gå vidare.

Johan sitter också i styrelsen för Building and Wood Workers’ International, som samlar 334 fackförbund i 130 länder och har 12 miljoner medlemmar. Vid deras möte i december 2017 klubbades det igenom en ”Gender equality diversity”.

– I praktiken innebär det att ”Stoppa machokulturen” nu paketeras om för en världslansering, vilket vi har all anledning att känna oss stolta över, avslutar Johan.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.