Låg kunskap om isolerings brandskydd

Låg kunskap om isolerings brandskydd

Många svenskar kan inte skilja på brandfarlig och mindre brandfarlig isolering, visar en ny undersökning. En trend som oroar Mats Björs, vd på Swedisol.

Nästan varannan svensk känner inte till att isolering av cellplast är mer brandfarligt än mineralull enligt en ny Sifoundersökning beställd av isolerproducenternas branschorganisation Swedisol.

– Det är oroande att många svenskar inte kan skilja på brandfarlig och mindre brandfarlig isolering. Mineralull är enligt Europeisk brandklassning till skillnad från cellpast obrännbar, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Fasader som tidigare byggdes med exempelvis sten, betong och obrännbar isolering, baseras nu allt oftare på olika kompositsystem, som kan innehålla en brännbar cellplastisolering (ofta kallad frigolit) med ett tunt yttre skal. Fasadens konstruktion kan ha mycket stor inverkan på brandspridningen, inte minst i flervåningshus, skriver Swedisol.

– Byggherrar och beställare av till exempel egna hem måste kunna göra informerade val mellan ett brandskydd som bara uppfyller lagens lägsta krav och ett brandskydd som faktiskt ger en tryggare och säkrare byggnad, säger Mats Björs.

Relaterade artiklar

Leave A Comment