Kristina Alvendal blev Årets Samhällsbyggare

Kristina Alvendal blev Årets Samhällsbyggare

Kristina Alvendal prisas för sitt långsiktiga arbete med samhällsbyggnad och för att tydligt ha arbetat mot utveckling av den trygga och klimatsmarta staden.

Kristina Alvendal är styrelseledamot i Svenska Hus, egenföretagare inom fastighetsutveckling och har tidigare varit stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

I tisdags utsåg hon till Årets Samhällsbyggare 2017  av den branschöverskridande nätverksorganisationen Samhällsbyggarna.

Motiveringen löd:
Det går en röd tråd genom hela hennes yrkesliv och det är – samhällsbyggnad och främjande av samhällsutvecklingen. Hon har hela tiden stått för nydaning och transparens och har varit initiativtagare till många samarbeten som drivit samhällsutvecklingen framåt. Hon har satt begreppet ”stad” på kartan och tydligt arbetat mot utveckling av den trygga, klimatsmarta staden, där det finns goda stadsmiljöer och intressanta platser. Hennes förmåga att röra sig mellan näringslivet och politiken är unik.

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment