Isolering – den viktiga spelaren i bakgrunden

Isolering – den viktiga spelaren i bakgrunden

annons

Byggverksamhet är på många sätt en tydligt visuell verksamhet. Grund, väggar och tak växer fram inför våra ögon. Och just när det gäller ytskikten är hållbarheten alltid i fokus. Men i skymundan, bakom alltihop, finns också isoleringen, en produkt vi sällan talar om i miljösammanhang.

Eller i vilket fall inte tillräckligt ofta. Kanske beror det på att man inte tänker på den när byggnaden väl är uppförd. Det är först när man river som den kommer upp i dagen igen. Oftast är det mineralull, en gammal beprövad och välbekant produkt som använts sedan 1920-talet. De senaste tio åren har nya isoleringsmaterial dykt upp, bland annat cellplaster och PIR-isolering, som har hög isoleringsförmåga och en lägre energiförbrukning även de. Som alltid finns det för- och nackdelar med alla material. Vi har pratat med några i branschen som ger sin respektive syn på isolering och hållbarhetstänk.

Se över klimatskalet

Mats Björs, vd för Swedisol, branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag, berättar att tillverkningen sker i Norden, vilket förstås är bra ur miljösynpunkt.

– Vi tycker att svenska byggnader ska vara hållbara, det vill säga säkra att bo i, ha god inomhusmiljö och minimal klimatpåverkan. Han menar att klimatskalet är viktigast för att minimera behovet av uppvärmning.
Det är viktigt att ha bra isolering, bra tätskikt, inga köldbryggor, bra fönster och en effektiv värmeåtervinning, menar han. Bygga är, som vi ser det, ett sätt att skapa bättre, trygga miljöer där människor lever och verkar. Det kan gälla bullerdämpning, vare sig det är lägenhetsavskiljning eller mot gatan. Isolering kan också ge komfort och, när det gäller mineralull, även ett gott brandskydd. Viktigt är också att isolera rör och ventilationskanaler så att man inte får för stor värmeavgång. Dessutom, om varmvattnet blir för kallt, ökar risken för legionella. Vi anser att Boverkets krav på isolering av rör och kanaler är för låga. Det är också bekymmersamt att intresset för brandskydd är så svagt. Den snabba utvecklingen av ny byggteknik med nya material innebär att regelverk kring brand och säkerhet inte har hängt med.

Måste ställa om samhället

– Det är synd att intresset för bra isolering, som ger så mycket energieffektivisering, inte är tillräckligt stort i Bygg-Sverige, fortsätter Mats. Sanningen är ju den att vi måste ställa om samhället, minska energianvändningen i byggnaderna som vi kan använda till andra områden. Från vår sida arbetar vi hårt med att sträva mot hållbara byggnader, säkerhet och god inomhusmiljö. En bättre hushållning krävs, att tänka efter före vid byggandet så att när huset rivs skall det kunna återanvändas. Det är tankegångar som vi diskuterar och arbetar med dagligen. Swedisol har också satt upp sju punkter vad som är bra isolering: goda isolerande egenskaper, lång livslängd, obrännbar, ljudisolerande, vattenavvisande, säker att använda och, slutligen, produkten skall kunna återvinnas eller återanvändas. Olika isoleringsmaterial har olika egenskaper men det fina med mineralull är att den uppfyller alla dessa kriterier.

Isolera med hampa och lin

Nja, säger Cathrine Bülow, biolog, frilansjournalist, föreläsare och den som driver Ekobyggportalen, en nätguide till grönare bygg, inredning och trädgård.

– Jag tycker nog isolering används mycket i debatten när det gäller miljöargumentering, inte minst vid driftfasen. Men helhetstänket saknas, att vi får sunda material med livslängd in i återvinningen. Vi brukar säga att mineralull förbrukar åtta gånger mer energi vid tillverkningen än växtfiberisolering som hampa, lin och cellulosa. Plastisolering, där blir siffran långt högre. Kritiken mot växtfiber är ofta grundad i okunskap. Det handlar om hur man bygger för att få ut det bästa av materialet när det gäller brandsäkerhet, resistens mot insekter och andra djur, fukthantering etc. Man kan också bygga med lättbetong, isolertegel eller massivt trä. Cellplasten är skrämmande, den ger stora problem och kommer att bli miljöfarligt, icke-nedbrytbart avfall så småningom. Växtfibrer är ännu så länge en marginell produkt i Sverige men cellulosa står faktiskt för 20 procent av marknaden, avslutar Cathrine.

Folkhem bygger i massivt trä

Byggbolaget Folkhem har en lång tradition av att tänka miljöriktigt, ofta med intressanta arkitekt- och boendelösningar. Men när det gäller isolering som ren produkt har de haft svårt att hitta ett alternativ som är helt odiskutabelt.

– Vi strävar efter att vara så hållbara som möjligt, säger Kenneth Wilén, vd. Och visst har cellulosa varit aktuellt men ytterst sällan plast. Men det finns däremot helt enkelt för få leverantörer på organisk isolering som hampa och lin så det har vi aldrig använt oss av. Mineralull är tyvärr bäst eftersom miljöbelastningen blir så låg som det är möjligt när det gäller isolering. Vi har också byggt två 8-våningshus i massivt trä, där den bärande stommen är korslimmad träskiva. Det är dit vi strävar. Jag tror dock att det inom närtid blir krav på miljödeklaration av hela byggnaden, även det som är inne i väggarna. Och då måste leverantörerna börja produktutveckla på allvar.

annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.