Interaktiv karta ger lärdomar om integrerad solenergi i staden

Interaktiv karta ger lärdomar om integrerad solenergi i staden

Stadsplanering är komplext, inte minst vad gäller integrering av solenergi i städer. I en ny interaktiv karta presenteras ett trettiotal fallstudier från olika europeiska länder som ska bidra till att öka kunskapen och intresset för solenergi bland stadsplanerare.

Forskningsplattformen Solar Energy in Urban Planning har sammanställt information om 34 fallstudier kring integrering av solenergi i 10 länder och presenterat dem i en interaktiv karta. En flersidig broschyr för varje fallstudie finns tillgänglig att ladda ner via kartan. Kartan visar tre olika typer av projekt; befintliga stadsdelar och kvarter, nya stadsdelar och de exempel när solenergisystem har integrerats i öppna landskap. Ungefär en tredjedel inkluderar solvärmesystem, resten solelsystem (solceller).

– Stadsplanerare, arkitekter, konsulter m.fl. kan få nya idéer om möjliga planeringsprocesser och strategier för genomtänkta beslut om solenergi genom våra detaljerade fallstudier, säger Maria Wall, projektledare för Solar Energy in Urban Planning och forskare vid avdelningen Energi och ByggnadsDesign, Lunds Universitet.

Varje exempel presenteras i en broschyr som inkluderar detaljerad information om planeringsprocessen, de valda solenergistrategierna (solvärme, solel, dagsljus) och arkitektoniska aspekter. Ett fokusområde är kapitlet om metoder och verktyg eftersom stadsplanerare och andra aktörer behöver stöd i sitt arbete genom hela processen. Forskargruppen testade olika verktyg och använde dessa för att ta fram konkreta resultat för aktuellt exempel, och kunde på så sätt bedöma hur lämpliga verktygen var och rekommendera när de passar bäst in att användas under planeringsprocessen.

3D-simuleringar i Hyllie

Ett svenskt projekt som inkluderats är ett solkvarter i den nya stadsdelen Hyllie i Malmö som är under planering och genomförande. I Hyllie ville Malmö stad genomföra den hitintills mest klimatsmarta stadsdelen. Malmö Stad har samarbetat med forskare vid avdelningen Energi och ByggnadsDesign vid Lunds Universitet för att komma fram till hur solenergin bäst ska utnyttjas. Bland annat gav detaljerade 3D-simuleringar stöd i att bedöma i vilken grad solkvarteret kunde försörjas med solenergi och vilka ytor som var mest lämpliga för att integrera solenergipaneler.

Den interaktiva kartan är publicerad på Internationella Energirådets sida för Solar Heating & Cooling Programme.

 

Planerat område i Hyllie med solceller på taket, en centrumtomt som Midroc Property Development och Wingårdh arkitektkontor ligger bakom. Illustration: Wingårdh arkitektkontor

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.