Innovationstävling söker lösningar för grönare städer

Innovationstävling söker lösningar för grönare städer

ANNONS

Annons

På uppdrag av Naturvårdsverket startar IVL Svenska Miljöinstitutet en innovationstävling med målet att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i städerna.

Med utemiljöer menas i detta fall lekplatser, skol- och förskolegårdar, parkmiljöer, innergårdar i flerfamiljshus, arbetsplatser och idrottsplatser. Ett krav i tävlingen är att de material som används måste vara helt biobaserade och fria från fossilt innehåll. Lösningar ska också gynna biologisk mångfald, bidra till ekosystemtjänster och väga in sociala mervärden som tillgänglighet, säkerhet och hälsa.

– Vi behöver använda ytorna i våra städer på ett smart sätt, både för att anpassa oss till ett förändrat klimat men också för att de ska ge rekreation och välmående. Med innovationstävlingen hoppas vi få fram nya lösningar och idéer som ser till flera av dessa samhällsutmaningar, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Även Formas och Vinnova är med och samverkar i tävlingen som är öppen för alla som har en innovativ lösning, någonstans mellan idéskiss och redo för lansering. Efter anmälan skickas ett tävlingsformulär med frågor ut. Svaren kommer sedan att ligga till grund för en utvärdering som görs av en expertgrupp bestående av forskare och sakkunniga. De bästa bidragen i varje klass presenteras på ett seminarium hos Naturvårdsverket och får möjlighet att kvalificera sig till vidare utveckling och stöd hos Formas eller Vinnova.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.