Innovationslabb ska motverka segregation

Innovationslabb ska motverka segregation

ANNONS

Annons

Fyra innovationslabb på olika platser i landet startar nu ett projekt med syfte att motverka segregation. Platserna för labben blir Boden, Södertälje, Norrköping och Rannebergen i Göteborg.

I innovationslabben ska nya arbetssätt testas, utvecklas och utvärderas. Syftet är att sprida lärdomar om framgångsrika metoder så att fler kan göra mer för att minska långtidsarbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka samhällsservice, minska brottslighet och därmed åstadkomma ett mer hållbart samhälle.

– Satsningen bidrar till att värdefull kunskap och erfarenhet kan samlas in, vidareutvecklas och spridas vidare till andra allmännyttiga bostadsföretag som kan ta hjälp av dem. Arbetet är mycket angeläget eftersom de sociala frågorna är tätt kopplat till möjligheterna att rusta upp och bygga nya bostadsområden och med så många organisationer i projektgruppen kan vi ta en bred ansats, säger projektledaren Yasmina Ganse, projektledare på Sustainable Innovation.

Stötta nyanlända i Boden

Mycket görs redan på olika platser runt om i landet för att minska utanförskapet i landets bostadsområden. Men behoven är fortsatt stora och många vill komma igång, öka volymen och hitta långsiktiga lösningar som ger effekt på riktigt. För att möta behoven startas en  typ av experimentverkstäder på fyra platser: Vårt Rannebergen i Göteborg, Samverkan i Boden, Portalen i Norrköping och Telge Bostäder i Södertälje. Bodenbo vill hitta en fungerande samverkan med andra lokala aktörer – bland annat Svenska kyrkan, Röda korset och kommunen – för att stötta nyanlända att bli en del av samhället och komma in på arbetsmarknaden. Vårt Rannebergen är ett projekt som genomförs för att skapa trygghet, inflytande och gemenskap i bostadsområdet Rannebergen och nu ska nya metoder för att skapa engagemang bland de boende i området genom innovationslabbet.

Andra förebilder för unga

I Södertälje är planen att Telge Bostäder ihop med flera lokala aktörer ska testa ett nytt arbetssätt i liten skala med målet att sedan använda det på fler platser. Labbet ska etableras i bostadsområdet Lina Hage, med ungdomar som målgrupp.

– Vi vill att unga i åldern 11–15 år ska få andra förebilder än de unga vuxna som är kriminella i bostadsområdet. Tillsammans med de boende och andra aktörer vill vi hitta sätt att engagera ungdomar så att de i stället är med och skapar trygghet i området. Att få bort unga från våld och brottslighet ger enorma vinster. Både för individen, för oss som hyresvärd och för samhället i stort, säger Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.

Sedan 2011 drivs en portal i Norrköping där syftet är att stötta människor i stadsdelarna Hageby och Ringdansen att få jobb eller börja studera. Här har ”det personliga coachandet” blivit en viktig del av stödet till deltagarna men samtidigt ett enormt resurskrävande arbete. I Norrköpings innovationslabb ligger fokus på att hitta nya kreativa metoder för matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare.

Projektet är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Sustainable Innovation, Malmö universitet, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping.

På Portalen i Norrköping har deltagarna fått stöd på sin resa till egen försörjning bland annat genom studiecirklar. Från vänster: Lasse Fredriksson, Ibrahim Kanhoush och Fadi Makhoul. Foto: Crelle Ekstrand

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.