HSB höjer kraven på nyproduktion

HSB höjer kraven på nyproduktion

Med hjälp av ett hållbarhetsindex med en tuff basnivå ska HSB höja hållbarhetsambitionen för all nyproduktion.

HSB har tagit fram en ny hållbarhetsindex vilken bygger på de åtta strategiska hållbarhetsmål som organisationen beslutade för nyproduktionen 2017.  Alla nya bostäder ska från och med nu projekteras, värderas och följas upp enligt indexet. Ambitionen är att alla minst ska nå basnivån inom de åtta hållbarhetsmålen.

– Byggbranschens miljö- och klimatpåverkan är betydande och vi ska göra vad vi kan för att minska den, samtidigt som vi utvecklar det goda boendet. Vi tror att vi på HSB gör störst skillnad genom att ha en ambitiös basnivå för all nyproduktion, för att sedan successivt höja ambitionerna, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.

– Nu utmanar vi oss själva ytterligare genom att inkludera fler hållbarhetsaspekter för att möta människors förväntningar på möjligheten att leva och bo hållbart.

HSBs åtta mål för nyproduktion inkluderar

  1. Resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan
  2. Ekosystemtjänster och klimatanpassning
  3. God innemiljö och sunda material
  4. Hållbart resande
  5. Socialt hållbart boende
  6. Effektiv hållbarhetsstyrning
  7. Bidra till sysselsättning
  8. Ansvar i leverantörsledet

Det kan till exempel röra sig om installation av solceller, laddplatser för elbilar, grönytor som levererar biologisk mångfald och att inbyggda material miljöbedöms. HSB har länge använt Miljöbyggnad för hållbarhetsstyrning och kvalitetssäkring i HSBs nyproduktion och kommer att användas även framöver som en integrerad del av det mer omfattande hållbarhetsindexet, uppger organisationen.

Illustration: Diakrit

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.