HSB Göteborg testar smarta solceller i Kviberg

HSB Göteborg testar smarta solceller i Kviberg

Annons

HSB Göteborg testar en ny teknisk lösning där närliggande hyresfastigheter i Kviberg utrustas med solceller på taken och sedan kopplas samman.

På sikt ska husen kopplas samman med hjälp av en likströmkabel som dras under marken. När en av fastigheterna är mättad på energi kan överproduktionen skickas vidare till nästa. I varje fastighet monteras växelriktare som gör att anläggningarna kan kommunicera med varandra.

– Genom att husen kommunicerar med varandra kan energin som alstras omfördelas och användas mer effektivt. Det gör att vi kan ta till vara på överproduktion och sprida ut strömmen jämnare mellan fastigheterna istället för att till exempel sälja den vidare, säger David Skarin, energirådgivare på HSB Göteborg.

Projektet omfattar fyra fastigheter med totalt 132 hyreslägenheter på Fanjunkaregatan och Styckjunkaregatan i Kviberg. Tekniken som används i Kviberg är ny men inte oprövad. Komponenterna har tidigare testats i forskningsmiljön i HSB Living Lab med gott resultat, uppger HSB Göteborg. Däremot har man inte skalat upp lösningen tidigare.

Beräkningar visar att koldioxidutsläppen kan minskas med sex ton per år, vilket motsvara sex procent av den köpta elens totala koldioxidutsläpp. HSB Göteborg räknar med att starta installationen av solceller vid årsskiftet 2018/2019. Första delen av projektet beräknas vara klart i mitten av 2019. Sammankopplingen av fastigheterna påbörjas preliminärt under hösten 2019.

Annons

Relaterade artiklar