Hon blir första professor inom tillämpad stadsbyggnad på KTH

Hon blir första professor inom tillämpad stadsbyggnad på KTH

annons

Genom en donation från Birthe & Per Arwidssons stiftelse har KTH inrättat ett nytt ämne, tillämpad Stadsbyggnad. Ann Legeby, planeringsarkitekt på Sweco och forskare, har utsetts till professor i ämnet.

Satsningen, som finansieras av Birthe & Per Arwidssons stiftelse, möjliggör vidareutveckling av forskning inom stadsbyggandets tillämpning samt utveckling av den praktiknära forskningen som bedrivs på KTH. Det innebär också en möjlighet att utveckla kunskap om samhällsbyggnad och vad det får för konsekvenser utifrån olika aspekter, såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala och politiska.

– Det är en satsning som ligger rätt i tiden och det finns en stor efterfrågan på mer samverkan och utbyte mellan praktik och akademi. Vi står inför många komplexa samhällsbyggnadsutmaningar. Det vi investerar i den byggda miljön idag kommer att få avgörande betydelse för våra möjligheter att i framtiden klara såväl klimatutmaningar som ökande segregation, säger Ann Legeby, som sedan 1998 också haft sin hemvist på Sweco Architects i Göteborg.

Målet med forskningssatsningen är att minska glappet mellan akademi och praktik och tydligare kunna prioritera hållbarhetsaspekter i stadsbyggandet.

– Det är viktigt med nära samarbete mellan akademin och arkitekt- och teknikföretagen för att nå en effektiv kunskapsspridning och kunskapsutveckling. Det finns många intressanta idéer om vad som skulle behöva vidareutvecklas och där kunskapen behöver fördjupas. Exempelvis märks ett stort intresse om stadsbyggandets roll i relation till jämlika livsvillkor, säger Ann Legeby.

annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.