Helsingborg blir mer cirkulära tack vare återbruk

Helsingborg blir mer cirkulära tack vare återbruk

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Helsingborgs stad har som mål att bli klimatneutralt till 2030 men för att nå det behöver alla hjälpas åt. Den svenska byggsektorn står för en stor del av klimatpåverkan med både produktion av material, transporter och avfall. 

Fastighetsförvaltningen i Helsingborg arbetar alltmer med återbruk av material och har öppnat Byggåterbruket som är tillgängligt för medarbetare i Helsingborgs stad. När arkitekter och byggföretag samarbetar i projekt med fastighetsförvaltningen kan de också få tillgång till materialet.

Vill framtidssäkra

Varför behövs mer återbruk och cirkulär ekonomi? Alla behöver använda de ändliga resurserna betydligt längre än vad som görs idag och dessutom minska klimatutsläpp och avfall för att nå utsatta klimatmål och ge barn och unga en framtid. Bygg- och fastighetssektorn svarar för 50 procent av den globala materialanvändningen och 20 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Byggsektorn orsakar även ännu mer utsläpp på grund av importvaror. Idag är det bara 3,4 procent av Sveriges resursanvändning som är cirkulär. Det som ger mest miljövinster att återbruka är betong och stål som ger mycket utsläpp vid produktion och ofta kräver tunga transporter, material som elektronik och andra komplexa material som också har stor miljöpåverkan i tillverkningsfasen samt produkter som slits och byts ut snabbt, som kök eller möbler.

Satsar på klimatoptimering

Fastighetsförvaltningen har startat Byggåterbruket, ett samarbete med skol- och fritidsförvaltningen samt arbetsmarknadsförvaltningen, i nya stora lokaler på Grustagsgatan 2 för att minska klimatpåverkan. Här finns redan Återbruket, ett väl utvecklat cirkulärt användande av kontorsmöbler och inredning inom staden, som i år firar 10-årsjubileum.

Annons

– Vi på fastighetsförvaltningen är med och bidrar till att Helsingborg blir klimatneutralt till 2030 genom att klimatoptimera materialval och utformning samt att prioritera förnybart och cirkulärt byggmaterial. Vi ställer också krav på ökad andel förnybara material och återbruk i upphandlingar, säger Linn Larsson, enhetschef för service och säkerhet på fastighetsförvaltningen.

Flera olika åtgärder

– Det finns nu även ett småskaligt vindkraftverk som förser byggnaderna med energi, insektshotell för ökad biologisk mångfald och äppelträd planterat med biokol, något som fastighetsförvaltningen vill nyttja mer av inom verksamheten så vi tar steg efter steg för klimatneutralitet, berättar Katia Lilja, hållbarhetssamordnare på fastighetsförvaltningen.

– Vi är inte på långa vägar i mål med återbrukandet som är ett väldigt komplext område, men med modiga medarbetare som vågar testa, samarbete mellan bland annat förvaltningar, entreprenörer och byggföretag samt med stöd från exempelvis politiken är vi trots allt på god väg framåt mot cirkulär resursanvändning, tillägger Katia Lilja, hållbarhetssamordnare på fastighetsförvaltningen.

Centrum för cirkulärt byggande

Material från Byggåterbruket kan bokas av medarbetare inom Helsingborgs stad i den digitala portalen CC Build (Centrum för cirkulärt byggande), som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram. I programmet räknar systemet ut och jämför vad de sparar i klimatpåverkan jämfört med att köpa nytt. Arkitekter, byggföretag och andra entreprenörer kan se materialet via portalen och planera för mer klimatsmart återbruk tillsammans med Helsingborgs stad. Ambitionen är att det material som inte beställs av stadens medarbetare inom en viss tid även ska kunna avyttras externt via CC Build och en auktionsfirma.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.