Här testas vita certifikat för att minska fastighetskundernas effektbehov

Här testas vita certifikat för att minska fastighetskundernas effektbehov

Göteborg Energi har tillsammans med Naturskyddsföreningen och flera andra aktörer startat ett experiment med vita certifikat som erbjuder fastighetsägare ekonomiskt stöd för att genomföra energiåtgärder som minskar effektbehovet.

Projektet som kallas Casablanca går enligt Göteborg Energi ut på att testa vita certifikat, ett kvotpliktsbaserat styrmedel som ska stimulera till energiåtgärder som minskar effektbehovet i elnätet och fjärrvärmesystemet.

Ett urval av Göteborg Energis fastighetskunder har fått möjlighet att skicka in förslag på effektiviseringsåtgärder som de är beredda att genomföra. De förslag som ger störst effektminskning per sökt belopp kommer sedan att få de sökta pengarna så långt potten räcker. Totalt kommer stöd på 5 miljoner kronor att fördelas ut enligt Göteborg Energi.

– Genom att på försök införa systemet i liten skala, men på riktigt, hoppas vi kunna lära oss saker som är svåra att räkna ut i teoretiska studier. En stor del av framgången med ett sådant här styrmedel ligger i hur människor faktiskt agerar, därför är det spännande att testa det i praktiken, säger Lars Holmquist, omvärldsanalytiker på Göteborg Energi i en kommentar.

Projektet är ett samarbete mellan Handelshögskolan i Göteborg, Sustainable Innovation, Göteborg Energi, Naturskyddsföreningen, Chalmers och Profu med delfinansiering av Energimyndigheten.

Foto: Göteborg Energi

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment