Här lagras solenergi med miljövänliga batterier

Här lagras solenergi med miljövänliga batterier

Uppsala kommun Skolfastigheter har installerat batterier som består av saltvatten och bomull på Tiundaskolan i Uppsala. Batterierna ska lagra solenergi från skolans egen solelanläggning för att användas när den gör mest nytta.

Tiundaskolan i Uppsala byggs och certifieras enligt Miljöbyggnad energiklass guld och förväntas stå klar hösten 2018.

Solelanläggningen på taket kommer att producera cirka 96 000 kilowatt per år vilket motsvarar ungefär 12 procent av skolans totala energiförbrukning. För att skapa jämnare energiförbrukning testar Skolfastigheter en ny typ av anläggning för energilagring. Batterier uppbyggda med saltvatten och bomull ska lagra energi som sedan kan användas vid andra tidpunkter, exempelvis nattetid eller undre perioder när solen inte skiner.

– Med den här tekniken kan vi lagra energi vid överskott och nyttja exempelvis nattetid för att driva ventilation i byggnaden. Den ger oss också möjlighet att kapa effekttoppar vilket minskar kostnader för köpt energi, säger Micael Östlund, teknisk förvaltare på Skolfastigheter.

För att skolbyggnaden ska nå högsta miljöklassificering inom energiområdet har stom- och detaljlösningar utförts för att minimera värmeförluster. Detta kombineras med effektiva system för uppvärmning, ventilation, styrning av belysning och tidkanaler. Belysningen utgörs av ledbelysning med närvarocensorer och dagsljusstyrning som anpassar belysningen efter inkommande dagsljus. Ventilationen styrs med koldioxidmätare och närvarocensorer för ansvarsfull energiförbrukning och god inomhusmiljö.

Foto: Skolfastigheter

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment