Här är de nominerade till Planpriset

Det blir Linköping, Lund och Stockholm som gör upp om Planpriset på Arkitekturgalan den 28 november.

Juryn för Sveriges Arkitekters Planpris har studerat 25 olika förslag och nominerat fyra projekt som de anser löser angelägna frågor om kvalitet och förtätning av staden på olika sätt.

– Det är klart att det har varit svårt, det är många spännande frågor med stor komplexitet. Det har varit svårt att dissekera alla intressanta förslag, men vi har enats om nomineringarna, säger Birgitta Lööf, juryns ordförande och biträdande stadsbyggnadsdirektör i Göteborg, i ett pressmeddelande.

 

kolkajen-stockholm-1024x937

Kolkajen, norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Arkitektkontor: Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad

Ansvarig arkitekter: Henrik Nilzén, Anna-Stina Bokander, Helena Ackelman

Ur juryns motivering:  ”Planen stärker hela områdets sociala hållbarhet och fördjupar visionen att visa vägen mot en hållbar framtid. Det har redan globalt inflytande med sitt resurseffektiva byggande. Kvalitetsprogrammet i planen lyfter den angelägna frågan hur stadsrum kan bli mötesplatser för alla invånare. En utmaning har varit att hitta rätt balans mellan krav på dagsljus, plats för barns utelek och en hög exploatering som kan bära kostnaderna för att sanera marken.”

Illustration: Adept/Mandaworks

 

kunskapsstraket-lund-1024x678

Kunskapsstråket, Lund

Arkitektkontor: Lunds stadsbyggnadskontor

Ansvariga upphovsmän: Ole Kasimir, Cecilia Hansson

Ur juryns motivering: ”I dialog med förvaltningar, politiker och fastighetsägare har kommunen gjort exploateringsförberedande ramprogram för varje delområde. De beskriver hur de bör utvecklas utifrån sina förutsättningar för att öppnas upp, förtätas, blandas och förädlas till noder som bidrar till stråket som helhet. Det gör detaljplanearbetet strategiskt och effektivt. Strategierna för stråket kommer att ingå i den nya översiktsplanen.”

Illustration: Lunds stadsbyggnadskontor

 

 Linköpings innerstad

Arkitektkontor: Linköpings kommun

Ansvarig arkitekter/upphovsmän: Fanny Wahlqvist, Johanna Wiklander, Owe Swanson

Ur juryns motivering: ”Linköping vill använda sin befolkningsökning för att öka utbudet av innerstadskvalitet. Strategin är att förena, blanda förnya och koppla. Alla aktörer i stadsbyggnadsprocessen har enats kring grundsatsen ”Stad tar tid”. Det har skapat en förståelse för vad som skapar kvalitet. Grundsynen att ”Alla kan bidra”, har byggt en ansvarskänsla bland aktörerna och lett till en förståelse för att både små och stora insatser behövs.”

Illustration: Linköpings kommun

 

None

Södra Skanstull


Arkitektkontor: Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret

Ansvariga: Ewa Wåhlin, Helena Wessberg, Sophia Norrman Winter

Ur juryns motivering:  ”Det är ett komplext stadsområde med flera olika verksamheter genomkorsat av en mängd trafikslag. En utmaning är att hantera buller och partiklar från trafiken. Verksamma och medborgare i området, och även barn har tillfrågats om sina behov och idéer i en social konsekvensanalys. Planprogrammet visar hur deras förslag kan bidra till en levande stadsmiljö under broarna.”

Illustration: Stockholms stads stadsbyggnadskontor

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment