Hållbarhet – ett naturligt vägval för Brantingsskolan

Hållbarhet – ett naturligt vägval för Brantingsskolan

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Den 13 september invigdes Brantingsskolan i Uppsala, fyra år efter första spadtaget. Full aktivitet råder nu i lokalerna och startskottet firades under festliga former i sällskap av elever, personal och lokala politiker.  

Tidigare i år uppmärksammades Brantingsskolans nybyggda idrottshall och nu är bandet klippt för att signalera att även skolans nya lokaler och utemiljö står klara.

– Det är fantastiskt kul att äntligen få inviga nya Brantingsskolan. Elever och personal har nu fått nya moderna pedagogiska lokaler och väldigt fin aula samtidigt som skolans karaktär och viktiga kulturvärden har bevarats. Skolan ger ett lyft för hela Brantingstorg och kommer bidra med liv och rörelse i området, där nya idrottshallen nu erbjuder en samlingsplats för idrottsintresserade, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Detaljer bevarade

För den som minns gamla Brantingsskolan och skolgård, vilka byggdes på 50-talet, är det mycket som förändrats även om detaljer finns bevarade i arkitektur och utemiljö. Brantingsskolan är nu större till ytan och den nya skolgården betydligt mer varierad, med fler grönytor, sittplatser och aktivitetsmöjligheter. De nya lokalerna har anpassats efter modern undervisning och går lättare att justera efter verksamhetens behov. Skolans klassrum och gemensamhetsytor är färgsatta i olika kulörer och stora glasytor ger ett omfattande ljusinsläpp. Flertalet konstverk pryder väggar och korridorer för att bidra till en trivsam miljö på skolan.

– Upplevelsen av den nya skolan är väldigt positiv bland både elever och lärare. Eleverna uppskattar framförallt en lugnare miljö i matsalen, som har flera rum än i gamla Almtunaskolan. Snurrgungan på skolgården har blivit många elevers favorit under rasterna. Också lärarna uppskattar den nya utemiljön, liksom de ljusa, fina klassrummen och att det finns grupprum i anslutning till dessa, säger biträdande rektor Maria Sveidkvist.

Utgår från barnperspektivet

När Skolfastigheter får i uppdrag att bygga en ny skola är det många faktorer som ska balanseras i ekvationen. Barnperspektivet är en naturlig utgångspunkt; lokalerna behöver vara funktionsinriktade och dessutom anpassningsbara för den undervisning som där bedrivs. Samtidigt ska skolan präglas av hög grad av hållbarhet – både ur ett miljömässigt-, men också ett ekonomiskt- och socialt perspektiv. Det är viktig att lokalerna ska hålla över tid och samtidigt inge en känsla av trivsel och trygghet för både elever och personal.

Annons

– Vi på Skolfastigheter är mycket glada över att Brantingsskolan tagits emot så väl av alla nyinflyttade elever och personal. Projektet har pågått länge och sysselsatt många. Det känns mycket bra att vi, efter många turer, nu gått i mål och levererat en modern, hållbar skola med mycket trivsel för våra hyresgäster, säger Mikael Carstensen, vd på Skolfastigheter.

Juniskäret fortfarande med

Brantingsskolans invigning samlade på onsdagen flertalet nyfikna besökare. Efter tal och sedvanlig bandklippning, bjöds det bland annat på tipspromenad, dans-och sånguppträdanden, samt efterföljande rundvandring i lokalerna. Bland annat förevisades aulan med det omtalade verket “Juniskäret”, väggmålningen som bevarats från gamla byggnaden och nu pryder den nya skolans samlingsplats.

Skolfastigheter lämnade i samband med invigningen också över en “inflyttningspresent” i form av skolgårdsutrustning till skolans elever och lärare.

– Vi hoppas att alla elever känner fortsatt glädje över sin nya skola och skolgård och hoppas de ska trivas både på lektioner och under raster, säger Nina Norling, fastighetsförvaltare på Skolfastigheter.

Historiken kring Brantingsskolan:
Gamla Brantingsskolan började byggas 1957 och stod färdig året därpå.
Skolan stängdes 2013, till följd av vikande elevunderlag och slitna lokaler.
2015 såg Uppsala kommun att elevunderlaget ökat och fattar beslut om åtgärder.
2018 revs hela ursprungsbyggnaden, förutom aulan och trapphuset intill (i syfte att skydda konstverket Juniskäret; konstnären Harald Lindbergs väggmålning).
Spadtag i bygget av nya skolan togs sommaren 2019.
Hösten 2019 upptäcktes allvarligt brister i aulans bärande konstruktion, vilket medförde beslut om att riva också aulan. Harald Lindbergs väggmålning Juniskäret räddades genom att väggen med konstverket helt lyftes bort 2020.
Skolan beräknades vara klar för inflyttning till vårterminen 2023, men en försening i färdigställandet av skolan flyttade fram inflyttningen till hösten 2023.
Nya Brantingsskolan rymmer 720 elever, årskurs 4-9 och är byggd för att uppfylla certifiering Miljöbyggnad Silver, med solcellsanläggning för energiförsörjning.
I nuläget används de nya lokalerna av elever och lärare från gamla Almtunaskolan (som utrymts i avvaktan på renovering), tillsammans med fritidsklubb samt verksamhet i anpassad grundskola.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.