Göteborgs Hamn i vätgassamarbete

Arendal 2 är den största hamnutbyggnaden i Göteborgs Hamn sedan 70-talet. Här testas utsläppsfria grävarbeten genom en elgrävmaskin som får el via en vätgasgenerator. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn i vätgassamarbete

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Under de senaste veckorna har utsläppsfria grävarbeten utförts i ett av Göteborgs Hamns största infrastrukturprojekt någonsin. Det via en vätgasgenerator med en helt ny teknik som pilottestats i projektet.

Kortversion:

En skalbar vätgasgenerator som omvandlar grön vätgas till grön el används i terminalprojektet Arendal 2. Med hjälp av generatorn kan en elgrävmaskin utföra arbeten i området – utan stöd av det fasta elnätet.
En vätgasgenerator gör det möjligt att utföra fossilfria arbeten i miljöer där tillgången på el är dålig eller där elnätets belastning är hög.
I Göteborgs Hamn finns många potentiella användningsområden för den här typen av anläggningar, exempelvis som avlastning vid höga belastningstoppar, som när flera närliggande fartyg är elanslutna vid kaj samtidigt.
Pilotprojektet i Arendal 2 i Göteborgs Hamn är den första demonstrationen av Hitachi Energys vätgasgenerator i skarpt läge.

Grön vätgas blir el

Generatorn är en skalbar och flyttbar plug-and-play-lösning som enkelt kan flyttas och användas omedelbart. Den innehåller bränslecellsmoduler, kraftelektronik, kylning, hjälpsystem och ett intelligent styrsystem. Hitachi Energys teknikpartner, PowerCell Group, tillhandahåller kraftmodulerna och kunskapen om integrering av bränsleceller.

Pilottesterna på det nya terminalområdet Arendal 2 i Göteborgs Hamn är den första demonstrationen av Hitachi Energys vätgasgenerator på en faktisk arbetsplats.

Generatorn har varit i drift i två veckor med grön vätgas från Linde Gas för att generera el till en laddstation på plats. Laddstationen levererar i sin tur el till en eldriven grävmaskin från AB Volvo, som används i ett av hamnens stora infrastrukturprojekt där 140 000 kvadratmeter ny terminalyta tillskapas i Göteborgs Hamns ytterhamnar.

”Arendal 2” som projektet heter är den största hamnutbyggnaden i Göteborgs Hamn sedan 70-talet och ska stå färdig innan årets slut. Terminalytan vilar på en grund av sprängsten och förorenade muddermassor som återanvänts som fyllnadsmaterial. Stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor är en ny teknik som testades fram under projektets tidiga faser 2016.

– Så det är extra roligt att vi fått möjlighet att testa anläggningen i det här projektet där samverkan, hållbarhet och innovativa lösningar verkligen genomsyrat arbetet från dag ett, säger David Norén, projektledare för Arendal 2 på Göteborgs Hamn AB.

Vätgas perfekt i hamnmiljö

Göteborgs Hamn har som mål att minska hamnrelaterade CO2e-utsläpp med 70 procent, från Vinga ute till havs, till och med hela Göteborgsområdet på landsidan. Stort fokus ligger på att skapa förutsättningar för sjöfartens och landtrafikens omställning genom fossilfri infrastruktur och tillgång till en mix av alternativa bränslen.

Vätgas har en växthusgasreducerande potential i alla dessa delar. Det menar Viktor Allgurén, som är innovationschef på Göteborgs Hamn AB:

– I en blandad och energiintensiv verksamhet som en hamn är finns väldigt många användningsområden. Det kan vara som bränsle för lastbilar, lok eller hanteringsutrustning i terminalerna, för framdrift av fartyg, eller för att stötta elnätet när ett fartyg är elanslutet vid kaj. Så användningen av vätgas passar perfekt in i hamnkontexten.

Sponsrat innehåll från Rockwool
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.