GIS-baserat verktyg ska göra det enklare att planera klimatsmart

GIS-baserat verktyg ska göra det enklare att planera klimatsmart

ANNONS

Annons

Göteborgsregionen har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett GIS-baserat verktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter.

Verktyget räknar ut mängden persontransporter och deras utsläpp till luft som skapas från ett nyexploaterat område, sett till energianvändning och koldioxidutsläpp. Beräkningsmodellen använder sig av ett stort antal olika källor, geografiska data, resedata och faktorer för koldioxidutsläpp och energi. Nuvarande verktyg är anpassat för Göteborgsregionen men modellen är generaliserbar även för andra regioner i Sverige.

Hållbarhetsverktyget är i första hand tänkt att användas när nya bostadsområden ska byggas men kan även användas vid förtätning. Det inkluderar alla typer av personresor, så väl pendling till jobb och studier som fritids- och besöksresor. Det finns också en tilläggsmodul i verktyget som kan användas för att göra olika scenarier. I den kan användaren lägga in egna mål för utsläpp och energianvändning för framtida år och se vad som krävs för att dessa mål ska uppnås.

– Syftet är att förbättra kommunernas möjlighet att synliggöra klimateffekter av planerad bebyggelse och bistå med kompletterande analyser som kan stärka argumenten för en viss exploatering eller lokalisering. Det ger kommunerna bättre förutsättningar att planera i linje med regionala överenskommelser och att nå nationella och internationella klimatmål. Till det hör även att skapa en regional samsyn som kan bidra till en gemensam transporteffektiv utveckling, säger Emmy Nicander på Göteborgsregionen.

Verktyget har utvecklats i det treåriga projektet Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen – Hållbarhetsverktyget, som finansierades av Energimyndigheten.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.