ANNONS
Första spadtag för Sege Park
Illustration Tyrens

Första spadtag för Sege Park

annons
ANNONS

Den 10 mars togs det första spadtaget i Sege Park, ett nytt bostadsområde i Malmö som ska utvecklats till ett föredöme för hållbarhet, avseende socialt, ekologiskt och ekonomiskt stadsbyggande.

Det 25 hektar stora området ska förtätas och få ett tillskott av nya byggnader, samtidigt som en stor del av ursprungsbebyggelsen ska bevaras. Det planeras för ca 1000 bostäder, en förskola, ett mobilitetshus och övriga centrumverksamheter.

Sege Park ska bli ett föredöme för hållbart stadsbyggande som grundas i lokal delningsekonomi och socialt ansvarstagande. Området ska både visa hur stadsboende kan bidra till att minska klimatutsläpp och hur bostäder med lägre boendekostnader kan skapas. Sege Park ska få en tydlig odlingsinriktning och det kommer att finnas många olika möjligheter att odla i området.

Skörda regnvatten

Malmö stad, VA SYD och E.ON har även en klimat- och kretsloppsöverenskommelse där gemensamma målsättningar har satts upp, bland annat energiåtervinning från avlopp, nyttogörande av avfall, lokal förnybar energiproduktion och smarta nät för samverkan mellan fastigheter och försörjningssystem.

– När vi gör plats för vattnet och möjliggör återbruk förstärker vi ekologiska, sociala och ekonomiska värden i staden. I Sege Park kommer vi införa smarta lösningar där återanvändning av resurser sker i cirkulära system. Exempelvis lokalt återvinna näringsämnen från toaletter, skapa gemensamma ytor och aktiviteter för upcycling & återbruk och skörda regnvatten, säger Karin Wikström avdelningschef på VA SYD.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.