Första spadtag för ny idrottshall i Flemingsberg

Första spadtag för ny idrottshall i Flemingsberg

Annons

Nu startar byggandet av Glömstahallen, en 1800 kvadratmeter stor idrottshall i Flemingsberg.

Den fullstora idrottshallen får en tillhörande sjuspelsplan, löparbanor, hoppgrop samt en parkering med 60 st P-platser. Glömstahallen byggs på en ängssluttning och med ambitionen att området efter byggnation ska ha en så hög grönytefaktor som möjligt. Hallens lågdelar förses med sedumtak och fasaderna på högdelen kommer att få växtgaller för klätterväxter. Projektet ska certifieras med Miljöbyggnad Silver på byggnaden och Guld på energi.

– Glömstahallen och konstgräsplanen är till för eleverna i närliggande Glömstaskolan och föreningslivet i Huddinge, säger Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling på Huddinge Samhällsfastigheter.

Den nya idrottshallen är ritad av Arcona arkitekter som även varit delaktiga i bygget av Glömstaskolan. De två byggnaderna kommer att knytas ihop arkitektoniskt med fasaddekorationer av corténplåt. Glömstahallen beräknas vara klar augusti 2019.

 

Illustration: Arcona

Annons

Relaterade artiklar