Första gröna obligationen för Borås Stad enligt nytt ramverk

Första gröna obligationen för Borås Stad enligt nytt ramverk

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Borås Stad har för första gången vänt sig direkt till den del av kapitalmarknaden, som vill försäkra sig om att de utlånade pengarna används till gröna investeringar. Skandia är en av investerarna, och har satt 200 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av Borås Stad.

I slutet av förra året antog Kommunstyrelsen ett ramverk för gröna investeringar. Ett sådant ramverk gör det möjligt för Borås Stad att ställa ut obligationer, det vill säga låna pengar, till projekt som är dokumenterat hållbara. Skandia blev den första långivaren.

– Detta är ett välkommet steg på vägen mot en mer hållbar framtid, säger Ulf Olsson (S), som är Kommunstyrelsens ordförande i Borås. Det gröna ramverket kompletterar alla våra andra insatser, som handlar om allt från att anpassa stadsbyggandet till ett förändrat klimat, till att minska stadens egna utsläpp av växthusgaser. Vi ingår i projektet Klimatneutrala städer tillsammans med en rad andra svenska kommuner som vill ligga i framkant, och det känns också självklart att vi nu åtar oss att ta fram hållbara projekt och finansiera dem via den gröna obligationsmarknaden.

Gröna byggnader

Investeringen är i det här fallet öronmärkt för att finansiera gröna byggnader. Borås Stad har inrättat en kommitté för gröna obligationer, med interna och externa experter som utvärderar och säkerställer att projekt som väljs ut verkligen klarar kriterierna för få kallas en grön investering.

Både Skandia som investerare och boende i kommunen kommer att kunna följa hur pengarna har använts genom årliga rapporter.

Pengarna används för att kommunen ska nå sitt mål om att vara klimatneutral 2030
De lånade pengarna kommer att användas för att finansiera investeringar som krävs för att kommunen ska kunna nå sitt mål om att vara klimatneutral senast 2030. För att nå målet planerar man bland annat att investera i förnyelsebar energi, energilagring, hållbara transporter, energi- och transporteffektivisering och olika klimatanpassningsåtgärder.

Säkrad elförsörjning

– För Skandia känns det både viktigt och kul att kunna vara med och finansiera en hållbar lokal samhällsutveckling i Sverige samtidigt som det är ett sätt för oss att trygga våra kunders, tillika ägares, framtida pensioner. En stor del av våra pensionssparare är många gånger inte medvetna om att de samtidigt som de via sitt sparande är med och finansierar saker som hållbarhetssatsningar i Borås, bidrar till säkrad elförsörjning för 25 000 normalstora villor i Skåne eller storskaliga projekt för att få bort plast från världshaven och mycket annat. Detta samtidigt som de säkrar sina framtida pensioner. För våra kunder i Borås kommer detta kanske lite närmare kroppen den här gången, säger Gabriel Lundström, hållbarhetschef på Skandia.

Gröna kriterier viktiga

– Vi samlade vår interna kompetens och tillsammans med SEB drev vi under förra året ett ihärdigt utvecklingsarbete som äntligen har gått i mål med den första delen av arbetet, säger Borås Stads ekonomichef Susanne Bladh. Nu arbetar vi vidare med att ta fram väldokumenterade investeringsobjekt som klarar de gröna kriterierna. Vi vill vara en viktig aktör på en kapitalmarknad som alltmer kommer att fokusera på hållbara investeringar.

Borås Stads första egna emission av gröna obligationer uppgår totalt till 600 miljoner kronor.

Sponsrat innehåll från Rockwool
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.