Forskning på alternativ till fönsterbyte

Forskning på alternativ till fönsterbyte

Mälardalens högskola håller på att utvärdera energieffektiv plastfilm på fönster.

Projektet, som nyligen beviljades drygt 600 000 kronor från forskningsprogrammet E2B2, syftar till att ta fram ny kunskap om laminering av fönster med lågemitterande plastfilmer för att reducera värmeförlusterna. Metoden skulle kunna bli ett lågkostnadsalternativ till fönsterbyte och innebära att ett fönsterbyte kan förskjutas 10-15 år. Kunskapen kan även bli intressant för kulturbyggnader eftersom fönstren energieffektiviseras utan att utseendet påverkas. Projektet samfinansieras av Veolia Sverige, Aspholmen Fastigheter och Sunstop.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment