Flowpass rider på omställningsvågen när kontorskontrakt allt oftare omförhandlas

Flowpass rider på omställningsvågen när kontorskontrakt allt oftare omförhandlas

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Starten på 2024 indikerar att efterfrågan på flexibla kontorsytor i citylägen med få inlåsningsmekanismer och korta löptider har ökat kraftigt. Något som blir extra utmanande för traditionella fastighetsbolag med mindre attraktiva fastighetsbestånd. Trenden med “right-sizing” fortsätter.

Efter pandemin var alla beredda på en stor omställning av kontorsmarknaden. Men då de flesta organisationer satt fast i långa hyreskontrakt har förändringen släpat efter. Vi har haft en period där vi har alldeles för många kvadratmeter att sprida ut medarbetarstyrkan på, med både överdimensionerade kontor, alla hemma-kontoren och flertalet co-working arenor. När nu hyreskontrakten till slut börjar löpa ut kommer den omställning vi förespått, där kontorsmarknaden behöver möta upp med en helt ny typ av flexibilitet och serviceerbjudande, säger Jennica Lenning, Mindmoves arbetsplatsstrateg och expert på nya kontorslösningar.

Minskar avtryck

Flowpass, en ledande plattform för flexibla kontorslösningar i Norden, är inställd på att omdefiniera framtidens arbetsplats genom att hjälpa företag med sin omställning. Bolaget har noterat att större företag i ökande utsträckning ser över sina tidigare gjorda kontorsval och många passar på att omförhandla även större kontrakt. Att krympa sin totala kontorsyta handlar inte enbart om att göra stora kostnadsbesparingar utan anses vara en bra möjlighet att behålla personal (mindre ödsligt) och minska på koldioxidavtrycket. Samtidigt som det saknas argument för att underhålla stora tomma kontorsytor 2024.

Riksbanken varnade tidigt (april-22) för att den finansiella stabiliteten skulle påverkas av ett scenario med effektiviseringar av kontorsyta där vakanserna ökar kraftigt. Under 2023 så rasade omsättningen av den kommersiella fastighetsmarknaden med knappt 60 procent och andelen tomma ytor fortsätter att öka, nu uppe i 16% utanför Stockholm City. Rapportsäsongen indikerar en ganska stabil fastighetsmarknad, men fastighetsvärdena fortsätter ner och hyresintäkterna går upp.

Ökad flexibilitet

Nya större projekt pausades i fjol vilket bör innebära en ökning av lanseringar under 2024-205 men noterbart är en ökad avkastning (yield) på innehav inom CBD (City Business District). Fler tomma ytor utanför City men allt högre hyror på de mest attraktiva lägena signalerar att “right-sizing” pågår för fullt.

Fastighetsbolagen vill själva inte erkänna att efterfrågan har förändrats och att värdena på bestånden borde skrivas ner än mer drastiskt. Något som uppmärksammades av Mikael Söderlundh, analyschef vid Colliers, i slutet av 2023.

I Flowpass uppdrag ingår att hjälpa större arbetsgivare att minska behovet av kontorsyta och att med teknik kunna administrera ett större antal arbetsplatser över hela världen. Genom att erbjuda on-demand kapacitet som kompletterar en befintlig kontorsportfölj, så möjliggörs en ökad flexibilitet, minskade fasta kostnader men också en tydlig förbättring av de anställdas tillfredsställelse.

Med frivillig pendling krävs flexibilitet

Som Peter Wiman, Executive Director på EY (Ernst & Young) skrev i en replik nyligen; “i ett läge där efterfrågan på kontorslokaler minskar, tenderar moderna och flexibla lokaler att klara sig bäst”.

-Vårt mål är att förändra hur företag ser på och använder alla former av kontorsutrymmen, säger Peter Ingman, digital arbetsplatsstrateg på Flowpass. Bolaget har en process för att kartlägga de nya behoven hos medarbetare och matcha det med flexibla kontorsytor. 2024 ser redan ut att komma med beska nyheter för de Fastighetsbolag som sitter med mindre attraktiva bestånd. Mindre än en tredjedel av arbetskåren har “återvänt till kontoret”, och ska man få fler att frivilligt pendla till ett kontor så kommer det att krävas justeringar.

Det är av ökad vikt för storföretag att kunna erbjuda funktionella kontorsmiljöer till en arbetskår som i allt högre utsträckning måste kunna vara produktiva även om man arbetar distribuerat. För att det ska fungera effektivt behövs bättre teknikstöd. Ett bra utbud av mjukvara och digitala tjänster inom fastighets och kontorshantering är även en helt central komponent för att hållbarhetsrapportering ska fungera nu när CSRD börjar gälla, EU:s nya direktiv om företagens hållbarhetsrapportering ställer höga krav på bättre uppföljning.

Vill se myndigheter som förebilder

Vi ser fram emot att svenska myndigheter visar riktningen genom att själva beräkna klimatavtrycket på sitt bestånd och minska inaktiva kontorsytor det kommande året fortsätter Ingman.

För mer information om Flowpass, besök flowpass.co eller kontakta VD Johan Bjuregård som hälsar att det är en ynnest att få hjälpa organisationer som vill ställa om.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.