Fler byggherrar än arkitekter ser betong som hållbart byggmaterial

Fler byggherrar än arkitekter ser betong som hållbart byggmaterial

Annons

Enligt en undersökning om hållbart byggande från Sverige Bygger förordar arkitekter främst trä som enskilt bärande material, eller i kombination med andra material, medan betong i olika kombinationer har en något högre status hos byggherrarna.

Under augusti och september 2017 genomförde Sverige Bygger en undersökning med syftet att få en aktuell bild över ur olika aktörer inom projektmarknaden ser på hållbart byggande utifrån ett antal frågeställningar.

I den första delrapporten framgick det att nästan 50 procent av landets byggherrar och fastighetsägare har en uttalad strategi för att öka sitt hållbara och miljömärkta byggande.

Den andra delrapporten handlar bland annat om vilken bärande konstruktion beslutsfattarna personligen, enligt deras egna tolkning av begreppet hållbart byggande, förordar.

Sammanlagt svarade 496 byggherrar, 340 konsulter och 358 byggentreprenörer på undersökningen som visade att konsulterna, främst arkitekterna, förordar trä som enskilt bärande material – eller i kombination med andra material, medan byggherrarna i högre utsträckning förordar betong i olika kombinationer.

Bland byggherrarna är kombinationen betong, trä och stål den enskilt mest förordade bärande konstruktionen för ett mer hållbart byggande. Även bland konsulterna hamnar den kombinationen tätt efter trä i topp. Enligt Sverige Bygger syns det även tydligt att arkitekterna förordar trä, eller kombinationer där trä finns med, i högre utsträckning än övriga målgrupper. Byggherrarna förordar å andra sidan i högre utsträckning än de övriga betong eller kombinationer där betong ingår.

-I den mån det handlar om att påverka beslutsfattarna på projekten om vilken bärande konstruktion som är mest hållbar ger denna rapport en indikation om att betongindustrin lyckats bättre hos byggherrarna än hos övriga målgrupper och träindustrin har lyckats bra överlag men allra bäst hos arkitekterna, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

 

 

 

 

 

Annons

Relaterade artiklar