Fastighetsbranschen uppmuntras att fokusera social hållbarhet

Sophie Nachemson-Ekwall

Fastighetsbranschen uppmuntras att fokusera social hållbarhet

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Sociala utmaningar som otrygghet, utanförskap och bostadsbrist är tilltagande i vårt moderna samhälle. Allt fler fastighetsägare får nu upp ögonen för dessa och ett större engagemang börjar ta form.

Utöver samhällsfördelarna så finns en tydlig ekonomisk vinning för de bolag som väljer att arbeta med ett socialt fokus. PwC har gått igenom rapporteringen från 34 kända fastighetsbolag i Sverige. Mycket återstår att göra, men den tredjedel av bolag som ligger i framkant kan visa vägen till framgångsrikt arbete med social hållbarhet i Sverige.

En ökad attraktionskraft

Klimatomställningen har länge varit något som fastighetsbranschen varit engagerad i men nu börjar man även väga in arbete med social hållbarhet, och det finns många fördelar med det här nya synsättet. I PwC:s rapport som främst inkluderar välrenommerade bolag med stora inslag av hyres- och samhällsfastigheter identifieras en grupp som ligger långt framme. Det rör sig om den knappa tredjedel av bolag som har en strategi för social hållbarhet som utgår från fastighetsbolagets bredare samhällspåverkan. De här bolagen får nu agera draglok till övriga delar av branschen, bland annat till den tredjedel som fortfarande avstår från att rapportera enligt FN:s mål för social hållbarhet.

– Vi ser att det är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt att ta ett socialt helhetsgrepp för de här fastighetsbolagen. Bolagen stärks genom att fastigheterna får en minskad risk för värdeförstöring och att attraktionskraften ökar för området. Sist men inte minst ger det även tillgång till social finansiering hos bankerna och på obligationsmarknaden. Men för att ligga i framkant i den här omställningen krävs förändrade arbetssätt och nytänkande när det gäller socialt engagemang, berättar Sophie Nachemson-Ekwall, doktor i företagsekonomi och PwC:s expert på social hållbarhet och social finansiering.

Tydligare mål gällande social hållbarhet

Inom kort kommer EU:s nya riktlinjer för hållbarhetsrapportering där sociala mål måste inkluderas i bolagens strategier och affärsplaner. Det finns även krav på att finansmarknadens aktörer ska redovisa hur de bidrar inom social hållbarhet.
– Inom klimatområdet är Parisavtalet väl etablerat, men när det gäller social hållbarhet har det saknats tydliga mål och standarder. Samtidigt visar de här fastighetsbolagen att avsaknaden inte utgör ett hinder för att engagera sig på ett sätt som ligger nära omvärldens allt högre krav på att fler än bara offentlig sektor ska ta ansvar för sociala utmaningar, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

Förändring som inspirerar

Vad utmärker då de fastighetsbolag som arbetat framgångsrikt med social hållbarhet? Först och främst så ser de bostäder, stöd till utsatta målgrupper i samband med renoveringar och områdesutveckling som ett gemensamt ansvar och samarbetar med offentlig sektor, civilsamhället, andra fastighetsägare och näringslivet.
– Vi ser också att de har ett systematiskt arbetssätt för samhällsengagemang och arbetar med långsiktiga mål. Fastighetsbranschens fokus på social hållbarhet kommer att öka och det finns bara vinnare med en sådan utveckling. Det kan inspirera andra fastighetsägare och resten av näringslivet, men även plockas upp av kommuner och regioner med sociala utmaningar på ett sätt vi inte sett historiskt, avslutar Sophie Nachemson-Ekwall.

Tips från specialisten – så kan fastighetsbranschen utveckla arbetet med social hållbarhet

Integrera social hållbarhet i styrelsens arbete med företagets strategi.
Var i framkant med de nya rapporteringskraven Corporate Sustainability Reporting Directive och EU:s kommande sociala taxonomi.
Gör en social hållbarhetsanalys som visar på sociala utmaningar och vilka insatser och investeringar som redan görs för att möta utmaningarna.
Avsätt resurser för att utveckla en plan för förändring och mät, följ upp och utvärdera effekterna av gjorda insatser.
Koppla sociala indikatorer till fastighetsbolagets finansiering på obligationsmarknaden eller banklån. Det ökar intresset från investerarna, ger ränterabatt och anseendet stärks gentemot kunder, anställda och samhällsintressenter.
Försök att beräkna det direkta ekonomiska värdeskapandet. Beräkna till exempel kostnader och besparingar kopplat till mindre skadegörelse och lägre omflyttning.
Om studien
Social hållbarhet är fortfarande ett nytt begrepp inom många branscher. För att skapa inblick i nuläget inom fastighetsområdet har PwC:s hållbarhetsavdelning studerat rapporteringen från 34 större välkända svenska fastighetsbolag som uppmärksammas för sitt arbete med social hållbarhet. Kartläggningen genomfördes under hösten 2022. Här kan du ladda ner rapporten: Social hållbarhet i fastighetsbranschen.

Sponsrat innehåll från Swisspearl
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.