Endast 4 av 10 bedömer att de orkar jobba till pension

foto: Lazze Öst GS-facket

Endast 4 av 10 bedömer att de orkar jobba till pension

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Enligt en ny arbetsmiljörapport från GS-facket är det endast 4 av 10 som bedömer att de orkar jobba till pension. Undersökningen omfattar över 3000 svar från GS-fackets medlemmar inom skogs-, trä- och grafisk bransch.

GS-facket organiserar arbetare inom skogs-, trä- och grafisk bransch. Våra medlemmar jobbar inom branscher som traditionellt bedömts vara olycksdrabbade, däribland skogsbruk, sågverk och tillverkningsindustri.

Hälften utsätts för skada

I GS-fackets senaste arbetsmiljörapport förstärks bilden av att våra medlemmar jobbar inom branscher med en tuff arbetsmiljö. Framförallt den psykosociala arbetsmiljön har blivit svårare, i takt med att den fysiska arbetsmiljön fortsatt lämnar mycket att önska. De viktigaste lärdomarna från arbetsmiljörapporten är:

Annons

Endast 4 av 10 av GS-fackets medlemmar bedömer att de orkar jobba till pension, bland förbundets kvinnliga medlemmar är motsvarande siffra 3 av 10. Resten är osäkra eller tror sig inte kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder.
GS-fackets medlemmar jobbar inom riskfyllda branscher. 4 av 10 medlemmarna har råkat ut för en arbetsskada eller arbetssjukdom, varav nästan var fjärde har fortsatta besvär. Flest skador sker inom sågverksindustrin där nästan hälften av medlemmarna råkat ut för arbetsskada eller arbetssjukdom.
64 procent av medlemmarna uppger “hög arbetsbelastning” som orsak till att de ådragit sig en skada eller sjukdom. Det är den vanligaste orsaken sett över alla branscher förutom skogen där 66 procent istället angett “maskinarbete/utrustning” som orsak.
2 av 3 medlemmarna har dessutom gått till arbetet en eller flera gånger det senaste året, trots att de varit sjuka. Det är en lika hög andel som vid senaste arbetsmiljörapporten som genomfördes 2016. Det finns ingen pandemi-effekt, och en bidragande orsak kan tänkas vara det orättvisa karensavdraget som drabbar industriarbetare hårdare än tjänstemän.

Psykosociala arbetsmiljön allt viktigare

– En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Tyvärr kan jag konstatera att det finns mycket kvar att göra för att GS-fackets medlemmar ska sägas ha ett hållbart arbetsliv. Det är under all kritik att så många medlemmar skadar sig. Att endast 4 av 10 medlemmar bedömer att de orkar jobba fram till pension är den starkaste siffran som branschen måste ta till sig av. Vi behöver ett nytt och rättvist pensionssystem som utgår från arbetares verklighet, säger Madelene Engman, avtalssekreterare på GS-facket.

– Det är dessutom alldeles uppenbart att den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare för att komma tillrätta med skador och sjukdomar inom våra branscher. Produktionstakten har skruvats upp till orimliga nivåer och allt mer slimmade industrier bidrar starkt till att många av våra medlemmar råkar illa ut på jobbet, avslutar Madelene Engman.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.