Efterfrågan på förnybar energi måste matchas genom innovation i elnätet

Thomas Lindström

Efterfrågan på förnybar energi måste matchas genom innovation i elnätet

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Sverige ligger i framkant när det gäller förnybar energi. Faktum är att vi redan har den näst lägsta andelen fossila bränslen i vår elproduktion bland alla medlemmar av International Energy Agency (IEA), vilket återspeglar våra ansträngningar att uppnå 100 procent förnybar energi i hela landet till 2040. Men för att åstadkomma detta krävs också en enorm förändring av våra företags sätt att använda och köpa el. Särskilt elleverantörerna kommer att behöva ta hänsyn till energins livscykel ur ett makroperspektiv – från elens produktion och lagring till dess distribution och förnyelse. Det skriver Thomas Lindström på Dassault Systèmes.

Trots att vi ligger så långt framme när det gäller utvecklingen av hållbar energi har det sina baksidor. För det saknas en plan för hur den förnybara energin ska rullas ut och de olika samhällsförändringar som då kommer behöva beaktas. Därmed läggs istället bördan på Sveriges energisektor att driva fram innovationer som ska lösa såna utmaningar.

I tätorter som Göteborg är det ett ganska realistiskt mål att bygga ut infrastruktur för förnybar energi, såsom energibesparande nät – och vi ser redan hur en hel del transporter i städerna nu sker med förnybar el. Men Sverige sträcker sig bortom städerna och för den del av befolkningen som bor på landsbygden kommer det att bli svårare att ta del av den förnybara energin då mycket av den nödvändiga infrastrukturen ännu saknas där.

Tyvärr får energileverantörer som vill vara först att införa energieffektiva nät på landsbygdsområden betala ett högt pris för detta vilket sätter de nationella målen om förnyelsebar energi 2040 i farozonen.

En ljuspunkt är att det finns innovationer med potential att vara mycket lukrativa för såväl energileverantörer som de konsumenter som vill använda förnybar energi.

Efterfrågan ökar men inte den förnybara elen

Det läggs ett stort tryck på företag och allmänheten att använda el – oavsett om det är för våra hem, våra kontor eller våra transporter. Pressen läggs också på att denna el ska vara förnybar, vilket lett till att många redan lämnat traditionell kol, olja och gas till förmån för vind-, vatten- och solenergi.

Men i takt med att Sverige samtidigt fasar ut kärnkraftverken kan vi tvingas gå tillbaka till att använda el från icke förnybara energikällor, om det saknas tillräcklig med förnybar el. Idag är vår infrastruktur inte heller i synk med den förväntade ökningen i efterfråga på förnybar energi.

Det skapar ett trängande behov av att hitta sätt att bli mer effektiva i hur vi distribuerar och använder vår el. Vi är nu i desperat behov av att kunna lagra energi istället för att se den slösas bort och att kunna allokera den dit behoven är som störst vid varje tidpunkt.

Många nya företag har dykt upp som svar på dessa utmaningar. Du har förmodligen sett vågen av företag som erbjuder nya batteri- och energilagringssystem. Företaget Einride, som tillverkar autonoma elfordon för transporter, har utvecklat möjligheter som gör att företagen som köper dessa kan lagra och sälja oanvänd energi från fordonen tillbaka till nätet.

Dessa företag försöker lösa ett problem som vi alla behöver fokusera på, nämligen hur vi kan både ta ut och sedan även återförda energi som inte brukats, via elnätet. Och hur vi kan göra detta på ett sätt som är ekonomiskt fördelaktigt för alla inblandade.

En lönsam lösning

Vi börjar redan se början på lönsamma lösningar på användning av förnybar energi i Sverige. Ett tydligt exempel är solpanelstak. Har du solpaneler i ditt hem så kan du sälja den energi du inte förbrukar till elbolagen.

Frågan är hur såna koncept kan skalas upp över hela landet och bli framgångsrika?

En lösning är användandet av digitala tvillingar där man bygger och testar innovationer i en simulering innan man avsätter resurser för att bygga och testa dessa i verkligheten. Detta kommer att bidra till att eliminera vissa risker och bidra till förutsägbarhet när att energisektorns ska genomgå sin digitala transformation.

Om vi ​​agerar tillräckligt smart, genom design och innovation, kan resultatet bli en stor vinst för såväl landets energianvändare som för hela vår planet.

Thomas Lindström,
Dassault Systèmes

Sponsrat innehåll från Swisspearl
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.