De prisades på Sweden Green Building Awards

De prisades på Sweden Green Building Awards

På Sweden Green Building Awards som ägde rum på Nalen i Stockholm förra veckan delades sex priser ut av Sweden Green Building Council till personer och projekt som på olika sätt har varit ledstjärnor inom hållbart byggande under det gångna året.

Utmärkelsen Årets Miljöbyggnad 2017 gick till Universitetsbiblioteket i Karlstad som är den äldsta byggnaden i landet som uppgraderats till certifieringen Miljöbyggnad Guld.

Det var också anledningen till att projektet prisades med motiveringen:
“Att 15 år efter uppförandet kunna certifiera en byggnad på allra högsta nivå i Miljöbyggnad, helt utan ombyggnader eller renovering, är ett bevis på stor framsynthet, engagemang och driv i energi- och miljöfrågor, och på en byggnad utöver det vanliga.”

Miljöprogrammet för biblioteket arbetades fram av Akademiska Hus och Karlstads universitet där även Karlstads kommuns miljömål vägdes in och de gemensamma målsättningarna att skapa en så kallad Miljöbyggnad integrerades enligt dem i miljöplanerna för projektering, entreprenad och förvaltning. Arbetet med att certifiera biblioteket startade 2014 och efter en precertifiering enligt Miljöbyggnad Silver blev det tydligt att guldnivån var inom räckhåll.

– Redan i Karlstads universitets beställning av biblioteket för drygt 15 år sedan gavs förutsättningar för oss att skapa en hållbar byggnad, men då fanns inte den svenska certifieringen Miljöbyggnad. Universitetet gav både tydliga miljömål och ställde tuffa energikrav. Utan deras framsynthet hade certifieringen inte varit möjlig idag, säger Birgitta van Dalen, marknadsdirektör på Akademiska Hus, i ett pressmeddelande.

Samtliga vinnare på Sweden Green Building Awards 2017

Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling
Jon Allesson (Atrium Ljungberg)
Juryns motivering: ”En person som har initierat okonventionella lösningar i olika samarbeten och är drivande i att sprida idéer om hållbar stadsutveckling och samverkan till alla intresserade.”

Årets BREEAM-byggnad: IKEA Hubhult
Typ av projekt: Kontor i Malmö (IKEA Fastigheter)
Certifiering: BREEAM Outstanding
Juryns motivering: ”Ett projekt som lagt mycket stor vikt vid brukarnas hälsa och välbefinnande vid design och teknikval. Geoenergi, solpaneler och vindkraft ger tillsammans med mycket låg energianvändning ett begränsat klimatavtryck. Att trivsel och sundhet ges hög prioritet visar på hur mänskliga behov på ett naturligt sätt kan knytas samman med miljöaspekter.”

Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur: Västra Eriksberg
Typ av projekt: Bostadsområde i Skellefteå (Skellefteå kommun/Skanska)
Juryns motivering: ”Med kreativitet, innovativa affärsmodeller och sunt förnuft har projektet lyckats skapa cirkulär ekonomi på riktigt, med resultatet 93% minskning av klimatgasutläpp från masshanteringen och noll lass på tipp.”

Årets LEED-byggnad: Klipporna
Typ av projekt: Kontor i Malmö (Ikano kontor/Skanska)
Certifering: LEED Platinum
Juryns motivering: ”Ett helhetstänk som går utanför bara byggnaden har genomsyrat projektet och banar väg för samarbete fastigheter emellan, och ett hållbart samhälle.”

Årets Miljöbyggnad: Universitetet 1
Typ av projekt: Universitetsbibliotek i Karlstad (Akademiska Hus)
Certifiering: Miljöbyggnad Guld
Juryns motivering: ”Att 15 år efter uppförandet kunna certifiera en byggnad på allra högsta nivån i Miljöbyggnad, helt utan ombyggnader eller renovering, är ett bevis på stor framsynthet, engagemang och driv i energi- och miljöfrågor, och på en byggnad utöver det vanliga.”

Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling
Anders Torell och Jonas Stridh (Loop Rocks/NCC)
Juryns motivering: ”En lågt hängande frukt plockades på ett smart, innovativt och digitaliserat sätt ned. Det handlar om en kreativ lösning på ett branschproblem som redan har skapat betydande utsläpps-minskningar av koldioxid och som fått internationell uppmärksamhet. Ny mark har brutits bland metoder som varit huggna i sten.”

Foto: Sweden Green Building Council

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment