De är Sveriges mest jämställda byggbolag

De är Sveriges mest jämställda byggbolag

Annons

En jämställd lönestruktur och lika stora möjligheter för kvinnor som män att bli chef. Två av HSB Bostads styrkor som nu gjort byggbolaget till Sveriges mest jämställda byggbolag, enligt en ny ranking.

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX, utgår från nio lätt mätbara nyckeltal som tillsammans visar jämställdheten i företag. Totalt medverkade 256 företag och organisationer inom olika branscher i mätningen för 2017. Och denna gång var det HSB Bostad som hamnade i topp.

Enligt JÄMIX har HSB Bostad många styrkor: kvinnor och män har lika stora möjligheter att bli chef, det är en jämställd lönestruktur, långtidssjukfrånvaron är låg för både kvinnor och män, och alla, både kvinnor och män, har heltidstjänster. Bolaget uppfyller också helt det regelverk som finns i diskrimineringslagen kring likabehandling. HSB Bostad har även fler jämställda yrkesgrupper än vad de flesta andra byggföretag har.

– Branschen har flera utmaningar när det gäller jämställda arbetsvillkor men HSB Bostad har kommit väldigt långt i sina resultat. Vi tycker de är ett gott föredöme för branschen i strävan efter att uppnå jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor. Det handlar om att ta vara på kompetens, attrahera och utveckla, i tider med kompetensbrist som flera verksamheter och branscher vittnar om, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet AB.

Samtidigt återstår utmaningar vad gäller bolagets jämställdhetsarbete. Bland annat är det fortfarande en underrepresentation av kvinnor (33 procent) i den högsta ledningsgruppen och kvinnor tar ut betydligt mer föräldraledighet än män. Dessutom har kvinnor i högre grad än män visstidsanställningar.

– Vi har satsat på att bli ett jämställt bolag och är mycket stolta över en förstaplats bland Sveriges byggföretag. Vårt arbete kommer inte att mattas av. Jämställdhet är en del av våra grundläggande värderingar, och vi vet att det är en framgångsfaktor, säger Jonas Erkenborn, vd på HSB Bostad.

Annons

Relaterade artiklar