Certifiering för hållbar stadsutveckling utvecklas av Tyréns

SGBC och konsultföretaget Tyréns har genomfört workshops med ett flertal kommuner som en del i utvecklingen av ett svenskt utvecklingssystem för hållbar stadsutveckling.

De elva kommunerna och inbjudna aktörer har diskuterat diverse ämnesområden som rör hållbarhet i stadsutveckling, skriver Tyréns i ett pressmeddelande. Workshopsen är en del av forskningsprojektet Decode, ett forskningsprojekt som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer.

– En utmaning med projektet är att sätta gränser för hur skarpa kraven ska vara i relation till att ha ett flexibelt system, som kan användas i olika typer av projekt och kommuner. Certifieringen kräver en inbyggd dynamik som gör det möjligt att förhålla sig till nya regler och tekniker, samtidigt som det ställs tillfredsställande krav på förbättrad hållbarhet, säger Sarah Bragée, avdelningschef för Strategisk samhällsanalys på Tyréns.

Kommunerna har fått delge sin syn på vad hållbarhetscertifiering bör omfatta och omsatt det till konkreta åtaganden och effektmål. Dessa kan sedan föras in i hållbarhetsforumet Citylab. En pilotversion av certifieringssystemet Citylab Action kommer nu att lanseras. I oktober lanseras version 1.0 av certifieringssystemet som ska användas för arbetsprocessen och certifieringen.

 

Foto: Tyréns

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment