Cementas tillståndsprövning under lupp

Foto: Cementa

Cementas tillståndsprövning under lupp

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Hur ändamålsenlig kan tillståndsprövningen av Cementas ansökan om ett nytt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland sägas vara? Det har Tillväxtanalys tittat närmare på.

Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, har analyserat domstolarnas bedömningar av Cementas ansökan där Mark- och miljödomstolen gav Cementa tillstånd för den ansökta verksamheten. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som senare avvisade ansökan med hänvisning till brister i beslutsunderlaget. Den 31 oktober 2021 upphörde Cementas miljötillstånd och verksamheten stoppades.

– Vi har tittat på om det finns det några gemensamma faktorer av avgörande betydelse för utgången i respektive mål och om prövningarna kan sägas uppfylla de krav som anses känneteckna en ändamålsenlig tillståndsprövning, säger Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys.

När det gäller prövningens förutsägbarhet och transparens avseende tidsåtgång, regeltolkning och villkor ger inget av avgörandena ett nöjaktigt svar på frågan varför de olika instanserna kommer till så skilda slutsatser, uppger Tillväxtanalys.

Eftersom Mark- och miljööverdomstolen inte prövar Cementas ansökan i sak går det heller inte säga något om den prövningens ändamålsenlighet. Samtidigt är domstolens beslut att avvisa ansökan tydligt redovisade och kan inte ifrågasättas i en rättslig mening.

– Vare sig Mark- och miljödomstolens eller Mark- och miljööverdomstolens prövning kännetecknas av en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte. Båda dessa är grundläggande för tillit mellan inblandade parter och är därför en förutsättning för en ändamålsenlig miljöprövning, avslutar Simon Falck.

Rapporten är skriven av professor Maria Pettersson och professor Patrik Söderholm vid Luleå tekniska universitet.

Sponsrat innehåll från Paroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.